Het stadhuis van de gemeente Amersfoort transformeerde gisteren tijdens de ledendag van Klimaatverbond Nederland (KVN) tot een inspirerende omgeving waar energiebesparing en klimaatadaptatie centraal stonden. Diverse sprekers uit het werkveld en een aantal praktische en informatieve workshops vormden het programma van de dag, die door honderd bestuurders en ambtenaren van decentrale overheden werd bezocht.

Na het welkomstwoord van Yvonne Kemmerling (wethouder gemeente Amersfoort) maakte Stephan Brandligt (voorzitter KVN) van de gelegenheid gebruik om klimaatadaptatie als nieuwe loot aan de Klimaatverbond-stam te introduceren. “We zullen klimaatverandering niet alleen moeten tegengaan, maar zullen ons ook op de gevolgen van klimaatverandering moeten instellen”, gaf hij aan. 

Stephan Brandligt (links) en Selçuk Akinci

Vervolgens gaf Selçuk Akinci (oud-wethouder gemeente Breda), die in zijn rol als moderator alle aanwezigen op luchtige wijze door het ochtendprogramma leidde, de microfoon aan Marjan Minnesma (directeur Urgenda). Uiteraard kwam de recent gewonnen Klimaatzaak in haar 'key note speech' ter sprake, maar niet voordat Minnesma op inspirerende wijze had gewezen op de urgentie om als samenleving niet alleen technische stappen, maar ook mentale stappen te zetten om iets te doen aan de mondiale klimaatproblematiek. “We hebben de oplossing in handen. We hebben echter nog maar twintig jaar om daadwerkelijk iets te doen. Anders wordt het een chaos op aarde.”

De noodzaak om daadkracht te tonen werd misschien nog wel het best verwoord door de aanwezige fotografe, voor wie het betoog van Marjan Minnesma een echte eye-opener was. Zij pakte na het verhaal van Minnesma spontaan de microfoon en sprak de zaal toe. “Hoe komt het dat mensen in Nederland dit niet weten? Alstublieft, doe er iets aan. Het is belangrijk dat iedereen hier in de zaal er  alles aan doet om de urgentie van het klimaatprobleem tot de mensen in Nederland te laten doordringen.”

Marjan Minnesma

In het vervolg van de ochtend gaf Hennie Roorda (bestuurslid KVN / lid dagelijks bestuur Waterschap Rivierland) een inkijkje in de activiteiten die haar waterschap ontplooit op het gebied van energiebesparing en klimaatadaptatie. Thijs de la Court (KVN) riep daarna de aanwezigen op om de Parijs-verklaring te ondertekenen. “We moeten ons als decentrale overheden niet afhankelijk maken van het resultaat in Parijs. Heel veel acties kunnen we nu al ondernemen.” Donald van den Akker (KVN) verklaarde dat hij de Parijs-verklaring meeneemt in de Klimaattrein, waarmee ook Wilma Mansveld (Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu) naar de Klimaattop zal afreizen.

Petra Lettink (KVN) bracht vervolgens de Kinderklimaattop onder de aandacht. De oproep om voor vijf euro een boom te kopen voor het Kinderklimaatbos, dat voorafgaand aan de komende Klimaattop in Parijs zal worden aangeplant in Nederland, werd gelijk door de aanwezigen omarmd, gezien de vele briefjes van vijf euro die in de lucht werden gestoken. De drie (parallelle) workshops over energiebesparing waarmee het ochtendprogramma werd afgesloten, gaf de aanwezige Klimaatverbond-leden praktische handvatten om binnen hun gemeente, provincie of waterschap aan de slag te gaan met energiebesparing.

Na de lunchpauze, waarin er voor bestuurders tevens een besloten sessie was om in alle rust met elkaar van gedachten te wisselen, werd er afscheid genomen van Mireille Bedeschi (KVN). Stephan Brandligt en Anna Schoemakers (KVN) dankten haar voor haar inzet en bijdrage voor KVN in de afgelopen jaren en zetten haar in het zonnetje met een bloemetje, een boom in het Kinderklimaatbos en een dagje Duinrell.

Madeleen Helmer

Vervolgens leidde Madeleen Helmer (KVN) het middagprogramma in. “We moeten niet alleen de lekkende kraan dichtdraaien, maar ook het water  dat uit die kraan lekt opvangen. De armste mensen in de armste landen krijgen de grootste klappen als gevolg van ons handelen. Alleen dat gegeven zou voor ons al een drijfveer moeten zijn om de problematiek aan te pakken.” Menno Tigelaar (wethouder gemeente Amersfoort) schetste een beeld van de activiteiten die de gemeente Amersfoort ontplooit om bestand te zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering. Niels Tijhuis (KVN) toonde de resultaten van een onderzoek op het gebied van klimaatadaptatie dat hij, samen met Madeleen Helmer, had gedaan bij 85 gemeentes in Nederland. “Momenteel zijn de maatregelen bij gemeenten vooral reactief van aard. Verder ligt de focus vooral op het beheersen van waterrisico's. De problemen met betrekking tot hittestress en extreem weer zijn daarentegen een stuk minder bekend.”

Verhelderend was ook de paneldiscussie waarin Jaap Verkroost (wethouder gemeente Stichtse Vecht), Stefan Kuks (watergraaf Waterschap Vechtstromen / professor Universiteit Twente), Gijs Kloek (Senior Manager Research & Development Achmea), Willem Jan Goossen (‎Programmaleider Ruimtelijke Adaptatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en Hasse Goosen (Climate Adaptation Services) hun visie gaven op de ontwikkelingen omtrent klimaatadaptatie. De ledendag van Klimaatverbond Nederland werd afgesloten met drie (parallelle) workshops waarin verschillende kwesties op het gebied van klimaatadaptatie nader werden uitgediept.

In de loop van de komende weken zal de inhoud van alle workshops die tijdens de ledendag plaatsvonden op de website van Klimaatverbond Nederland worden gepresenteerd. Ook zal er beeldmateriaal van de ledendag op de website worden geplaatst, evenals interviews met direct betrokkenen uit het werkveld van energiebesparing en klimaatadaptatie.

Ook Stephan Brandligt kocht voor 5 euro een boom voor het Kinderklimaatbos en toont trots zijn 'Bewijs van donatie'.