Gouda is één van de eerste gemeenten met plannen voor duurzaam meerjarenonderhoud van zijn panden. De gemeente heeft meerjarenonderhoudsplannen (MOP’s) laten opstellen voor honderd gemeentelijke gebouwen en voor bijna dertig van deze panden zijn de MOP’s verduurzaamd in de vorm van een Duurzame Meerjaren Onderhoudsplanning (DMOP). Hierbij gaat het om panden die groter zijn dan 500 m2 en met een EPA-U energielabel sinds 2009.

De gemeente Gouda heeft drie scenario’s uitgewerkt: voor alle maatregelen met een terugverdientijd korter dan vijf jaar, korter dan tien jaar en voor minimaal twee energielabelstappen. Dit jaar nog start de uitvoering van duurzaam onderhoud. De gemeente voert twintig procent van de duurzame verbetermaatregelen in de DMOP direct uit. Dit betekent veelal een extra investering voor de gemeente (de verhuurder), terwijl de voordelen voor de huurder zijn (zogenoemde split incentive). Gouda ontwikkelt intussen een goede regeling voor de verdeling van de (duurzame) onderhoudskosten tussen gemeente en huurders.

Een verdere toelichting op Duurzame Meerjaren Onderhoudsplannen kunt u hier vinden.