Aan de vooravond de Klimaatconferentie in Kopenhagen nam openbare basisschool Meester Lugtmeijer in Apeldoorn als eerste basisschool in Nederland de 'Met één knop alles uit'-knop in gebruik. Een slimme knop waarmee alle apparaten en verlichting in de school tegelijk uit gaan, waardoor 's avonds en 's nachts veel energie bespaard wordt.

Het idee van deze knop kwam als Gouden Tip uit de bus tijdens de eerste kinderklimaattop in Den Haag in december 2008. Secretaris-generaal Hans van der Vlist van het ministerie van VROM stelde namens minister Jacqueline Cramer samen met de leerlingen van de Meester Lugtmeijer-school de knop officieel in gebruik. De ingebruikname gaf bovendien het startschot voor de landelijke campagne 'Energieke Scholen'. Voor energiezuiniger schoolgebouwen met een goed leefklimaat.

Leerpresentaties

Het project Energieke scholen is een landelijke campagne van VROM, ontwikkeld door Het Klimaatverbond en het GDO, waarbij basisschoolleerlingen aan de slag gaan met energie en het binnenklimaat. Doel is om hun schoolgebouw energiezuiniger en gezonder te maken en leerlingen bewuster te laten omgaan met energie en het klimaat. De Apeldoornse basisschool is één van de eerste energieke scholen en gaat aan de slag met het besparen van energie en het beter maken van de lucht in de klaslokalen. "Door op een slimme manier de binnentemperatuur en CO2-concentraties in de klaslokalen te verlagen, voelen de kinderen en leerkrachten zich energieker. De leerpresentaties gaan hierdoor omhoog en het ziekteverzuim omlaag. Tegelijkertijd bezuinigt de school op energieverbruik", aldus directeur mevrouw Renée Brunsting van de openbare basisschool Meester Lugtmeijer, onderdeel van Leerplein055. Het ministerie van OC&W heeft geld beschikbaar gesteld voor verbetering van het binnenklimaat op scholen, dat vervolgens door de gemeenten kan worden ingezet, zoals in Apeldoorn.

Belofte

Tijdens de kinderklimaattop in december 2008 in het ministerie van VROM debatteerden kinderen over de vraag hoe zij het klimaat beter kunnen maken. In verschillende workshops werkten de kinderen ideeën uit. Minister Jacqueline Cramer koos de 'met één knop alles uit'-knop als gouden tip uit, omdat het idee op korte termijn uitvoerbaar is en aanzienlijke besparing in  CO2-uitstoot oplevert. De minister beloofde dit idee te realiseren. Deze belofte werd in Apeldoorn ingelost. De 'met één knop alles uit'-knop is een softwarepakket, ontwikkeld door Plugwise uit Sassenheim. De techniek geeft inzicht in de besparing van een gebouw en schakelt apparatuur 's avonds en 's nachts automatisch uit.

Bekijk het filmpje op Stentor TV en op Gelre TV.