Agentschap NL biedt in 2011 acht keer een gratis 1-daagse cursus 'Energiebesparingskansen bij bedrijven'. In één dag wordt u helemaal bijgepraat over energiebesparingskansen bij bedrijven (én in uw eigen organisatie).

Maatregelen uit de databank 'Energiebesparing en Winst' staan hierbij centraal (zie www.infomil.nl/energie). Deze cursus is bedoeld voor toezichthouders en vergunningverleners. Zie voor meer informatie en andere interessante bijeenkomsten voor uw lokale klimaatbeleid de agenda van Het Klimaatverbond.