Er is door het Nederlandse MKB nog veel te besparen op energielasten. Vooral op het zogenaamde ‘low hanging fruit’ als verlichting en isolatie. Uit onderzoek blijkt echter dat er een gebrek is aan tijd, geld en knowhow. Dit weerhoudt ondernemers er nog vaak van om daadwerkelijk met energiebesparing aan de slag te gaan. Het Klimaatplein biedt deze doelgroep nu een gratis energiescan, inclusief voorlichtingsfilmpjes van enkele Nederlandse topexperts.

Energiescan
Met de CO2-calculator op het Klimaatplein is inzicht te krijgen in het eigen energieverbruik en de uitstoot van CO2 die daarmee gepaard gaat. Ook is meteen te zien welke energiebron binnen een organisatie relatief de meeste uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt. Vervolgens wordt ondernemers met het gratis 5-stappenplan naar energiebewust ondernemen een energiescan geboden. Daarmee is op tientallen manieren en handig gerubriceerd te zien hoe je als MKB-bedrijf de energielasten kunt verminderen. Bijvoorbeeld door te kijken naar hoe je nog kunt besparen op energie die gepaard gaat met mobiliteit, ICT, verlichting of isolatie.

Filmpjes topexperts
​Het Klimaatplein werd inmiddels zo’n 225.000 keer bezocht. Velen profiteerden van de gratis energiescan door gebruik te maken van het 5-stappenplan. Dit stappenplan is onlangs aangevuld met enkele filmpjes van Nederlandse topexperts op het gebied van energiebewust ondernemen. Onder andere MKB Nederland, de TU Delft en het Planbureau voor de Leefomgeving leverden hier bijdragen aan. Op deze wijze wordt het Nederlandse MKB laagdrempelig en praktisch geholpen om invulling te geven aan energiebewust ondernemerschap.