In samenwerking met Studium Generale van de Universiteit Utrecht (UU) verzorgt het Wereld Natuur Fonds in de maanden februari en maart een lezingenreeks. Spraakmakende sprekers zoals Herman Wijffels (UU en Utrecht Sustainability Institute), Redmond O' Hanlon (wetenschapshistoricus en bekend van de tv-serie O'Hanlons Helden), Marc Cornelissen (poolreiziger) en Johan van de Gronden (directeur WNF) delen hun ideeën over een groenere aarde.

Wie een bijdrage wil leveren aan een betere wereld loopt al gauw tegen grote dilemma’s aan. Hoe kan je invloed uitoefenen als je boodschappen doet? Wat is je rol als consument, spaarder of werknemer? Je wilt ‘goede’ keuzes maken, maar zelfs deskundigen zijn het vaak niet eens over de feiten. En dat terwijl complexe mondiale vraagstukken dringend om actie vragen.

Niemand kan het alleen, maar zolang we op elkaar wachten komen we niet verder. Nieuwe vormen van samenwerking zijn nodig. Hoe ziet de volgende generatie oplossingen er uit? Kom dus naar de lezingenreeks van WNF en laat je inspireren door gezaghebbende denkers.

Wanneer: 8 dinsdagavonden in februari en maart, vanaf 4 februari.
Waar: aula van de Universiteit Utrecht (Domplein 29).
Kosten: gratis

De lezingen zijn gratis, voor iedereen en zonder reservering toegankelijk! Als je koffie en een streek & seizoenssnack wilt vooraf, dan graag wel even aanmelden. Van de lezingen worden opnames gemaakt, zodat ze zowel live als achteraf ook online te volgen zijn!

Programma

Dinsdag 4 februari
MENS, MILIEU EN MEERWAARDE
Marc Cornelissen (poolreiziger en expeditieleider) laat de indrukwekkende schoonheid zien van de natuur die hij aantreft op zijn reizen, maar ook de urgentie van duurzaamheid. Tijdens zijn expedities zag hij het ijs in rap tempo smelten en besloot zich in te zetten voor de bewustwording hierover. Dat is ook volgens prof. ir. Klaas van Egmond (Utrecht Sustainability Institute, UU) al het halve werk. Maar daarna komt actie: Welke aarde willen we doorgeven aan toekomstige generaties? En hoe ziet de economie er dan uit? Met een welkomstwoord door rector prof. dr. Bert van der Zwaan.

Dinsdag 11 februari
GROEN GEDRAG
Roos van Os onderzoekt hoe ons voedsel geproduceerd wordt in wereldwijde ketens: zo veel en goedkoop mogelijk. Een oproep aan consument en producenten om anders te handelen, terwijl alle prikkels aanzetten tot onduurzaam gedrag, wekt eerder irritatie dan inspiratie op. Prof. dr. Denise de Ridder (Psychologie, UU) weet dat preken niet helpt en onderzoekt in haar 'self regulation laboratory' hoe menselijk gedrag gestuurd kan worden op een positieve manier.

Dinsdag 18 februari
FEEDING THE WORLD
Dr. Hans ter Steege (Naturalis Biodiversity Center en UU) onderzoekt de biodiversiteit van het Amazonegebied. In de natuur geldt niet, hoe meer soorten, hoe beter. Maakt het dan uit of er straks alleen nog plastic panda’s zijn? En waarom zouden we het regenwoud beschermen als de grond hard nodig is voor landbouw? Prof. dr. Pablo Tittonell (Plantwetenschappen, WUR) stelt dat landbouw en natuur juist niet tegeover elkaar staan. Om de wereld te voeden, moeten we naar nieuw landbouwsystemen die werken met de natuurlijke kringlopen. Maar hoe bereik je een dergelijke transitie en andere manier van kijken naar de natuur?

Dinsdag 25 februari
OVER DE OCEANEN
Carel Drijver (hoofd programma Oceanen en Kusten van het WNF) en prof. dr. Alex Oude Elferink (Internationaal Recht, UU) schetsen waarom het zo moeilijk is om koraalsterfte, verzuring, plastic soep of het leegvissen van de oceanen aan te pakken: de oceaan is een niemandsland dat grote schatten herbergt. Toch is het daarmee niet niemands probleem: Het internationaal zeerecht en verdragen zijn wel degelijk bindend en er zijn goede voorbeelden van collectieve actie. Hoe kunnen we als burgers, consumenten, vanuit wetenschap en beleid bijdragen en welke nieuwe coalities zijn er nodig?

Dinsdag 4 maart
STAD EN NATUUR
Johan van de Gronden, directeur WNF, zet zich wereldwijd in voor natuurbehoud, maar wil mensen ook interesseren voor biodiversiteitsherstel in Nederland en Europa. In een alsmaar verstedelijkende omgeving is natuur in en om de stad nodig voor onze gezondheid. Dat blijkt ook uit onderzoek van prof. dr. Martin Dijst (Sociale Geografie, UU), verantwoordelijk voor het speerpunt de gezonde stad, waarin veel onderzoeksgroepen van de Universiteit Utrecht samenwerken. Je kunt bestaande steden niet afbreken, maar wel serieus denken aan verticale tuinen, stadslandbouw of andere innovatieve manieren om mens en natuur samen te laten gaan.

Dinsdag 11 maart
EEN GEZONDE WERELD
Prof. dr. Jan Willem Erisman (directeur Louis Bolk Instituut) en prof. dr. Huub Schellekens (Farmaceutische Biotechnologie, UU) laten zien dat de gezondheid van mens, dier en natuur samenhangen. Hoe hebben stoffen als stikstof in het milieu en biodiversiteit uiteindelijk impact op onze gezondheid? En geldt dit evenwicht tussen mens, dier en milieu niet alleen bij kleinschaligheid?

Dinsdag 18 maart
DEBAT: FUTURE GENERATIONS
Lagerhuisdebat met Ralien Bekkers (jongerenvertegenwoordiger bij de VN), prof. dr. Herman Wijffels (Utrecht Sustainability Institute, UU) en prof. dr. Marcus Düwell (Wijsgerige Ethiek, UU) o.l.v. Gijs Weenink (directeur DebatAcademie). Vanuit een mensenrechtenbenadering hebben toekomstige generaties recht op een gezonde planeet. Maar kennen we onze behoeften? En die van mensen die niet eens geboren zijn? Staan hier nu toch de menselijke behoefte centraal of die van de natuur?

Dinsdag 25 maart
DUURZAME HELDEN
Redmond O’Hanlon (wetenschapshistoricus en reisverslaggever) is een rolmodel voor iedereen die houdt van reizen en de natuur. Hij presenteerde de veelbekeken VPRO-serie O' Hanlons helden. Hoe verklaart hij zijn liefde voor de natuur en hoe kijkt hij tegen duurzaamheid aan. Is TV een goede manier om mensen te betrekken bij dit issue?