De komende maanden gaat Natuur en Milieu Overijssel in 13 gemeenten de NME-scan uitvoeren. Samen met gemeentelijke ambtenaren onderzoekt NMO waar en hoe NME (Natuur- en Milieu-Educatie) een bijdrage kan leveren aan de doelen op het gebied van groen, water en energie.

Educatie en communicatie zijn het middel bij uitstek om uitvoering te geven aan het gemeentelijk beleid. Veel Overijsselse gemeenten hebben hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. Zij beseffen echter vaak maar al te goed, dat ze de hulp van inwoners en bedrijven nodig hebben om deze ambities te bereiken. Maar hoe zorg je de inwoners van je gemeente vaker de fiets nemen? Of dat het plaatselijke transportbedrijf minder CO2 gaat uitstoten? Daar heb je NME voor nodig!

Gratis werkbijeenkomst voor gemeenten

Gemeenten doorzien nog niet altijd, hoe zij educatie praktisch in kunnen zetten. Daarom biedt Natuur en Milieu Overijssel hen kosteloos een werkbijeenkomst aan. Tijdens de werkbijeenkomst zullen medewerkers van Natuur en Milieu Overijssel samen met de betrokken ambtenaren het gemeentelijke beleid onderzoeken op aanknopingspunten voor NME. Aan de hand van deze 'scan' brengt Natuur en milieu Overijssel advies uit. De resultaten van de NME-scan zullen uiteindelijk openbaar worden gemaakt zodat ook andere gemeenten hier gebruik van kunnen maken.