Steeds vaker weten scholen en gemeenten de ambassadeurs en adviseurs van Green Deal Scholen te vinden. De ambassadeurs geven presentaties en delen hun ervaringen in bijeenkomsten en reguliere overleggen van gemeenten en schoolbesturen. De adviseurs van de Green Deal Scholen komen langs om te helpen bij het oplossen van concrete kwesties en belemmeringen waar scholen en gemeenten tegen aan lopen.

Een gezonde leer- en werkomgeving in een voor schoolbesturen betaalbaar gebouw. Dat is het doel van de Green Deal Scholen. Dit uitvoeringsprogramma helpt schoolbesturen én gemeenten om samen te verduurzamen. Om samen werk te maken van energie besparen, duurzame energie en binnenklimaat verbeteren. Partners in de Green Deal Scholen zijn: PO-Raad, VO-Raad, VNG, RVO, Klimaatverbond Nederland, Ruimte-OK, Platform31 en GGD GHOR Nederland.


Ook een ambassadeurs uitnodigen:
www.greendealscholen.nl/meedoen/nodig-een-ambassadeur-uit-op-uw-overleg


Interesse in advies en ondersteuning:
www.greendealscholen.nl/helpdesk