Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn, pleit het Klimaatverbond voor verankering van drie elementen in de nieuw te vormen Collegeprogramma's: voorkomen van verdere klimaatverandering (mitigatie), aanpassen aan de al gaande zijnde klimaatverandering (adaptatie) en de energieke samenleving. De verdergaande groei van lokale politieke partijen geeft in feite ook het belang van deze energieke samenleving aan. Mensen willen meer zeggenschap over hun directe omgeving waar velen al lang actief zijn. Het effect van de landelijke politiek op de gemeenteraadsverkiezingen was een ander signaal: de verbinding tussen lokaal en nationaal niveau is meer dan ooit hard nodig.

Dat vergt inspanningen van beide kanten. Het Klimaatverbond heeft bijvoorbeeld de afgelopen jaren hard gewerkt aan de oproep van haar leden om decentrale duurzame energieinitiatieven van groepen burgers mogelijk te maken. Op basis van de aanwezige lokale kennis en ervaring is sinds januari voor deze groepen de energiebelasting verlaagd. Dat werkt natuurlijk niet meteen perfect. Doordat het een complex systeem is met vele aspecten zal er ook ervaring mee opgedaan moeten worden. HIERopgewekt organiseert hiervoor bijeenkomsten in het land. De knelpunten worden daarmee opgehaald waardoor deze op landelijk niveau weer aangepast kunnen worden in het Belastingplan 2015. Ook het Klimaatverbond inventariseert knelpunten. Samen met HIERopgewekt, e-Decentraal en andere partijen die het Energieakkoord hebben ondertekend, wordt constructief gezocht naar oplossingen. En die gaan we vinden.

Dit voorbeeld illustreert de wisselwerking tussen beleid en regelgeving op nationaal niveau en de praktijk op lokaal niveau. Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Klimaatverbond blijft die verbinding graag maken. Niet alleen op het gebied van energiebelasting maar ook voor andere onderwerpen die volgens u van belang zijn om op te pakken. Laat ons dat dus vooral ook weten! Want zonder uw inbreng is een goede lobby in Den Haag nauwelijks mogelijk!

Zie ook:

Brief van Klimaatverbond naar onderhandelaars nieuw te vormen Colleges

Agendan HIERopgewekt