Woensdag 26 september jl. vond het congres 'Groen in crisistijd' plaats. Wat is de rol van het groen in crisistijd? Is dat een kostenpost of juist een instrument dat kan en móet worden ingezet om economische en maatschappelijke redenen? Levert groen iets op? Zo ja, hoe dan?

Download hier het rapport The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB). The Economics of Ecosystems and Biodiversity is een gezamenlijk initiatief van het Rijk en tien gemeenten. Deze studie is de derde publicatie van een serie van zes Nederlandse studies die wordt uitgebracht in het kader van TEEB voor Nederland.