Nederland kan uitgroeien tot een wereldwijd centrum voor de toepassingen van duurzame biomassa in bijvoorbeeld de chemie en de energiesector. Dit biedt kansen voor duurzame productie in de industrie, de landbouw en duurzame energie.

Hiervoor zijn alleen wel extra inspanningen nodig, zoals minder hinderlijke wet- en regelgeving en investeringen in onderzoek. Ook moet goed worden gelet op eventuele negatieve neveneffecten van het gebruik van biomassa. Dit staat - samengevat - in de kabinetsreactie op een SER-advies over de ‘biobased economy’ en het advies duurzaamheid en draagkracht van de Commissie Duurzaamheidvraagstukken Biomassa (CDB), waarmee de ministerraad op voorstel van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu heeft ingestemd.

Lees het artikel op MVO Nieuws Stichting Insnet.