In het tweede kwartaal 2011 kunnen winkeliers en consumenten een groene sterrenregen verwachten. Met deze sterren kunnen winkels zichzelf op de kaart zetten en hun klanten laten zien hoe groen zij met hun bedrijfsvoering en winkelpand presteren.

Stichting Duurzame Winkelstraat en Het Klimaatverbond ontwikkelen het systeem samen met verschillende brancheorganisaties en consumentenorganisaties. Winkeliers kunnen sterren krijgen voor zowel duurzame bedrijfsvoering als energiebesparing in het winkelpand. Belangrijk element is dat het een keurmerk 'voor en door consumenten' wordt: middels marktonderzoek en gesprekken met consumentenorganisaties worden de zaken die consumenten belangrijk vinden ingebracht. Maar ook het bezoeken en beoordelen van de winkels gebeurt door consumenten zelf.

De Groene sterrenregen is onderdeel van een tweetal projecten die beide organisaties uitvoeren en moet leiden tot het vergroenen van de winkelstraat op alle onderdelen met als doel winkelgebieden nog aantrekkelijk te maken en te laten blijven de komende jaren. Winkeliers merken nu al dat veel consumenten via webwinkels hun inkopen doen. Om de komende jaren voldoende klanten in de winkelstraten en de winkels te houden moeten deze straten een andere uitstraling en waarde voor de consument krijgen. Een groen imago kan hierbij onderscheidend zijn, maar moet wel toetsbaar zijn om geloofwaardig te blijven. Reden dat de gemeenten via Het Klimaatverbond en de Duurzame Winkelstraat de handen ineen hebben geslagen.

Pilot Duurzame winkelstraat in Arnhem, Den Haag en Venlo

Nu al is gestart met het op maat snijden van de aanpak in bovengenoemde steden. Deelnemende winkels zullen als eerste in aanmerking komen voor het keurmerk.

Winkeldeurenactie Houd de warmte binnen

Op 6 november ging in tien gemeenten de winkeldeurenactie; Houd de warmte binnen' van start, waarin winkeliers gevraagd wordt de warmte binnen te houden door een goede energiezuinige entree te realiseren. Inmiddels worden er gesprekken met een tiental winkelketens gevoerd en zijn er al zo'n twintig gemeenten die zich bij dit initiatief hebben aangesloten.

Stichting Duurzame winkelstraat

Stichting Duurzame Winkelstraat zet zich in voor het verduurzamen van winkelgebieden in Nederland. Zij heeft hiervoor een brede aanpak ontwikkeld en onlangs een zogenaamde SMOM-subsidie ontvangen van het voormalig ministerie van VROM (Nu I&M). Deze subsidie is verstrekt voor het 'pilot-rijp' maken van het concept in 3 steden. Hierop volgend wordt de aanpak landelijk toegepast. Hiervoor hebben zich al meer dan 15 steden aangemeld.

Volg het laatste nieuws op Houddewarmtebinnen.nl en www.twitter.com/warmwinkelen.