Aankomende week gaat de Groene Voetstap Tour van start. Maar liefst 24.423 kinderen gaan lopend en fietsend naar school voor een beter klimaat. Ook in uw gemeente doen wellicht scholen mee. Gaat u als wethouder aan het einde van de week bij een school langs om de duurzame tips en Groene Voetstappen in ontvangst te nemen? Regio Noord begint op maandag 14 september aan de Groene Voetstap Tour. In Regio Midden wordt op 21 september afgetrapt in Rotterdam, terwijl in Regio Zuid het startsignaal wordt gegeven in Nijmegen door Hennie Roorda (bestuurslid Klimaatverbond Nederland).

Groene Voetstappen is een initiatief van Klimaatverbond Nederland, een vereniging van meer dan 150 lagere overheden met een voorop lopend klimaatbeleid. De actie is onderdeel van de internationale campagne Zoom Kids on the Move, gecoördineerd door Climate Alliance. De internationale actie bestaat sinds 2002. Sinds 2006 verzamelen basisschoolleerlingen in Nederland jaarlijks Groene Voetstappen.  Er zijn dus al veel stappen gezet voor duurzame mobilieit.

De afgelopen jaren hebben NME's, Milieu- en Omgevingsdiensten en gemeenten zeer veel scholen opgeroepen met als resultaat dat jaarlijks tienduizenden kinderen Groene Voetstappen verzamelen. Dit jaar gaan we ook weer voor een zo groot mogelijk bereik!

Beleidskader

De Nederlandse overheid zet in op verduurzaming van mobiliteit, door Europees beleid en nationale maatregelen. Het kabinet omarmt de ambitie in het SER-Energieakkoord: maximaal 25 Mton CO2-emissie door mobiliteit in 2030. Om deze ambitie te verwezenlijken moet het reisgedrag van de Nederlander veranderen. Jong geleerd, is oud gedaan. Daarom beloont Groene Voetstappen kinderen voor duurzaam reisgedrag en leert hen waarom het belangrijk is zo min mogelijk CO2 uit te stoten.