Om de actie Groene Voetstappen in stijl af te sluiten komen maandag 26 november op uitnodiging van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zo'n 60 jonge ambassadeurs op de Kinderklimaattop in Den Haag bijeen.

Tijdens deze Kinderklimaattop bieden zij aan staatssecretaris Wilma Mansveld de Gouden Tip van 2012 aan en aan VN klimaatgezant Hugo von Meijenfeldt de opbrengsten van de Groene Voetstappenactie. Daarna gaan zij in gesprek met besluitvormers om ze te prikkelen tot anders denken in aanloop tot de klimaattop. Deze dialoogsessie wordt geleid door Prinses Laurentien, oprichter van de Missing Chapter Foundation. De kinderen op de Kinderklimaattop vertegenwoordigen in totaal ruim 35.000 deelnemers van de Groene Voetstappenactie.

Kinderen inspireren besluitvormers

Tijdens de Kinderklimaattop op 26 november a.s. delen kinderen hun tips en ideeën voor een duurzame toekomst en presenteren die op de eerste dag van de internationale Klimaattop 2012 in Qatar. We zijn zeer verheugd over de komst van Prinses Laurentien, gezien de unieke invalshoek van de Missing Chapter Foundation om kinderen en besluitvormers met elkaar te verbinden om hen aan te zetten tot innovatief denken. De Prinses zal een dialoogsessie leiden tussen de aanwezige kinderen en besluitvormers. Ook staatssecretaris Wilma Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal aanwezig zijn. Zij zal participeren in de dialoogsessie samen met Robert Linnekamp (voorzitter Klimaatverbond), Anna Schoemakers (directrice Klimaatverbond), Gabe van Wijk (voormalig VN jongerenvertegenwoordiger) en Jurjen Algra (marketing manager Greenchoice).

Programma

Het ochtenddeel van het programma staat helemaal in het teken van de tips die de kinderen uit alle delen van het land meenemen naar Den Haag. In verschillende workshops (klimaatverandering, duurzame energie, duurzame mobiliteit en energiebesparing)worden de tips nog verder bediscussieerd en uitgewerkt en wordt er per groep een tip uitgekozen die gepresenteerd zal worden aan de jury. VN klimaatgezant Hugo von Meijenfeldt zal alle verzamelde Groene Voetstappen in ontvangst nemen en neemt de Groene Voetstappen en alle ideeën mee naar de VN Klimaattop. Aan het einde van de ochtend zal er live contact zijn met de Nederlandse VN jongerenvertegenwoordigers Liset Meddens en Ralien Bekkers die al in Qatar zijn. Na de lunch vindt de dialoog tussen kinderen en volwassenen plaats onder begeleiding van Prinses Laurentien. Kinderen hebben verfrissende ideeën en kunnen volwassenen helpen om op een nieuwe manier naar bestaande problemen te kijken. In het gesprek geven de kinderen hun visie op de toekomst en helpen ze zodoende de volwassenen om meer duurzame besluiten te nemen.

35.694 Leerlingen

De kinderen vertegenwoordigen 35.694 basisschoolleerlingen die in september tijdens de 'Europese Mobiliteitsweek' Groene Voetstappen verzamelden. Zij deden dit door een week lang zoveel mogelijk lopend en fietsend naar school te gaan. Voor elke heen- of terugreis die lopend of fietsend werd afgelegd, kregen ze in de klas een Groene Voetstap. Het doel van deze week is meer veiligheid rond de school, een gezondere levensstijl en vooral een bijdrage aan een beter klimaat door minder CO2-uitstoot. Er werden dit jaar in Nederland ruim 190.837 Groene Voetstappen verzameld! Dit resultaat wordt op de Kinderklimaattop gepresenteerd.