De Groene Voetstappen Week gaat weer beginnen. Kom lopend of op de fiets naar school! Die oproep doet Vereniging GDO aan alle basisschoolleerlingen. Hiermee vraagt de vereniging van lokale natuur- en duurzaamheidscentra aandacht voor gezond en klimaatbewust gedrag en voor de verkeersveiligheid rond de school.

Scholen uit het hele land doen mee met de Groene Voetstappen Week van 19 t/m 23 september 2022. Het project maakt deel uit van de Europese Mobiliteitsweek, een initiatief van de Europese Commissie. In deze week worden Europese steden
en gemeenten opgeroepen om aandacht te besteden aan duurzame mobiliteit. 

Groene Voetstappen Week

Groene Voetstappen is een actieweek voor basisscholen met bewustwordingsactiviteiten op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit, energie en natuur en wordt ondersteund met digitaal lesmateriaal. In de Groene Voetstappen Week komen alle leerlingen lopend, steppend of met de fiets naar school. Hiermee verdienen de leerlingen punten, die op school worden
vastgelegd in een digitaal scorebord. Naar wens kunnen de leerkrachten met behulp van les- en werkbladen aandacht besteden aan de onderwerpen verkeer, energie en natuur. Als leerlingen extra duurzame activiteiten uitvoeren, kunnen ze Gouden
Voetstappen verdienen. Bovendien bedenken de leerlingen oplossingen voor klimaatproblemen.

Oproep aan leden

Als oorspronkelijke initiatiefnemer en partner van Vereniging GDO roept Klimaatverbond Nederland haar leden op om de Groene Voetstappen Week onder de aandacht te brengen bij basisscholen in hun gemeenten of provincies. Basisscholen die zich nog niet hebben aangemeld en toch nog een steentje willen bijdragen aan een duurzame toekomst, kunnen voor meer informatie hier terecht op de website van Groene Voetstappen.

Groene Voetstappen