Het nieuwe gemeentekantoor aan het Harm Buiterplein in Groningen is precies een jaar in gebruik. Het gebouw is uitnodigend, transparant en flexibel. Maar bovenal: duurzaam. Dat was vanaf de start het belangrijkste uitgangspunt. RVO.nl wees het gemeentekantoor in Groningen vanwege de duurzame ambities aan als Excellent Gebied: een voorbeeldproject voor energiezuinige nieuwbouw.

Het A++ gebouw is 17.000 m2 en heeft een bijzonder lage EPC van 0,48 en een zeer hoge isolatiewaarde (Rc = 5). De gevel bestaat uit hard isolatiemateriaal met een laag recyclebare composiet. Daardoor is de gevel lichtgewicht, waardoor minder materiaal nodig is voor de draagconstructie. De verspringende ramen met driedubbel glas maken optimaal gebruik van daglicht en besparen zo energie op kunstlicht.

Flexibel in gebruik

Ook aan de binnenkant zijn slimme maatregelen genomen. Het kantoor heeft speciale holle vloeren waarin alle leidingen – ventilatie, elektra, verwarming en sprinklers – verwerkt zijn. Hierdoor zijn alle wanden vrij verschuifbaar en zijn ruimtes makkelijk anders in te delen. De flexibiliteit en inrichting is volledig gericht op ‘het nieuwe werken’. En mocht er in de toekomst toch ruimtegebrek zijn, dan kan er op het dak nog een extra verdieping worden gebouwd.

Gasloos gebouw

Gasleidingen zijn niet in het gebouw te vinden, wel een warmte-koudeopslag (WKO). Een collectieve voorziening voor het hele Europapark, waarvan ook winkels, scholen, een bioscoop en het stadion van FC Groningen onderdeel uitmaken. Het collectieve systeem is efficiënter qua energie en investeringskosten en maakt uitwisseling van warmte en koude tussen gebouwen mogelijk.

Excellent Gebied

RVO.nl wees het gemeentekantoor in Groningen vanwege de duurzame ambities aan als Excellent Gebied: een voorbeeldproject voor energiezuinige nieuwbouw. RVO.nl voert dit programma uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.