“Willen we de aarde leefbaar houden voor de volgende generatie, dan zullen we versneld naar een 100% duurzame energievoorziening moeten bewegen,” zegt Sietse Brouwer, mede-organisator van de nieuwe beweging Grootouders voor het Klimaat.

Grootouders voor het Klimaat streven een leefbare wereld na voor hun kinderen en kleinkinderen, en zetten hun schouders onder de hiervoor benodigde transitie.

Tweede Kamer

Elke 1e en 3e donderdag van de maand komt een groep grootouders om 15:00 uur bijeen voor de ingang van de Tweede Kamer in Den Haag. Bij deze bijeenkomsten uiten zij hun zorg, en willen ze de Kamerleden wijzen op de drastische maatregelen die zij zullen moeten nemen, om een leefbare aarde voor onze kleinkinderen achter te kunnen laten. Het Klimaatakkoord van Parijs was een belangrijke en noodzakelijke mijlpaal, maar zij zijn van mening dat hier onvoldoende  en te traag invulling aan wordt gegeven. De Grootouders, die zelf ook op allerlei manieren hun eigen CO2 uitstoot proberen te beperken, willen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen en tijdens de formatie de politiek bij de (klimaat-)les houden.

Warmetruiendag

De grootouders zijn ook elders actief en steunen waar mogelijk ook andere klimaatinitiatieven. Zo vragen zij vandaag, in aanloop naar 10 februari, aandacht voor Warmetruiendag. Hiermee willen zij het klimaatbewustzijn in Nederland bevorderen.

In een aantal landen is er al een beweging van ‘Grandparents for Climate’ gestart, die aandacht vraagt voor klimaatverandering, en ook werkt aan de oplossingen. In Nederland sluiten grootouders zich aan bij deze beweging. Sympathisanten van de Grootouders kunnen voor informatie en steunbetuiging (ondertekening van het klimaatmanifest) terecht op http://grootoudersvoorhetklimaat.nl.