Achttien CEO's van grote Nederlandse bedrijven hebben Minister Verhagen een voorstel gedaan om zijn nationale energieplan voor bedrijven, de Green Deal, nader in te vullen. Zij zijn bereid om risicodragend te investeren in duurzaam vastgoed, mobiliteit of een efficiëntere industrie.

Ze verwachten van de Minister dan wel een regierol om de investeringen te laten renderen. Het regeerakkoord vermeldt uitdrukkelijk een Green Deal met het bedrijfsleven op het gebied van energie. Met hun voorstel gaan de bedrijven, waaronder Eneco, OVG projectontwikkeling, Vodafone en Athlon Car Lease, op de uitnodiging in. De bedrijven zijn niet uit op extra subsidies, maar willen dat de overheid alle mogelijkheden uit de kast haalt om de overgang naar een duurzame economie te versnellen. De overheid kan bijvoorbeeld een voorfinancieringfonds instellen voor onder andere energiebesparing in de industrie of in gebouwen. Dan kunnen bedrijven gemakkelijker kapitaal verwerven voor hun investeringen.

Roger van Boxtel, voorzitter van ondernemersvereniging De Groene Zaak: 'Het is duidelijk dat de overheid deze transitie naar een duurzame economie niet alleen kan maken. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de noodzakelijke investeringen op ons. De Green Deal van Verhagen moet dan wel een gelijk speelveld voor alle bedrijven bieden.'
Daarnaast kan de overheid een duurzame economie versneld dichterbij brengen met verplichte energienormen voor woningen en kantoren, een nationaal akkoord over CO2 -afvang en -opslag voor kolencentrales en een belastingvrijstelling voor het zelf opwekken van wind- of zonne-energie. Via de belastingen kan de overheid zuinige auto's stimuleren evenals thuiswerken en slimme lease-contracten. En tot slot kan de overheid haar rol als 'koopkrachtige klant' beter benutten via het duurzaam inkopen programma.

De volledige brief is te vinden op www.degroenezaak.com en www.natuurenmilieu.nl. De brief is ondertekend door Alliander, Noordhoff Uitgevers, Athlon Car Lease Nederland, OVG projectontwikkeling, Ahrend, Stichting Natuur en Milieu, Deerns, Triodos Bank, De Groene Zaak, Unica, Desso, Van Gansewinkel Groep, DHV, Vebego, Vodafone, Qurrent, Pieter Winsemius en Ruud Lubbers.