Het zal niemand verbazen dat de inzet van het Klimaatverbond in het 'Haagse' de afgelopen periode vooral is opgegaan aan het SER-Energieakkoord. Hoewel het Klimaatverbond daar geen tafelpartner is, ondersteunen wij de inzet van de VNG hier met raad en daad. Het is een intensief proces en bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is de eindsprint in volle gang.

Alles is er op gericht om het Energieakkoord begin juli gereed te hebben. Voor het Klimaatverbond en de VNG is het onderwerp 'zelflevering' het belangrijkst. Vooral omdat we de 'energieke samenleving' verder op gang willen helpen. Zelflevering is daar een belangrijke elektromotor voor. Het vergt ook nogal wat van gemeenten en regio's om deze 'energieke samenleving' goed te kunnen faciliteren. Ook daar besteden we aandacht aan binnen de SER, bijvoorbeeld rond regionale samenwerking.

In de discussie over zelflevering blijven we met de VNG vooral op de inhoud zitten. Ons uitgangspunt is dat er een goede business case moet zijn voor coöperatieve verenigingen van particulieren, inclusief VvE's. Dat betekent veel rekenwerk! Immers, hoe ziet die business case er uit? Vollasturen, kostprijs per kWp, rentestanden en geografische inperkingen... Het is soms om horendol van te worden! We gaan dus de diepte in met ondersteuning van de onderzoekers van Arcadis, die eerder voor de VNG ook een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse maakten. En met financiële steun van diverse gemeenten. Dit diepgaande werk loont. Zeker nu het einde in zicht is kunnen we steeds beter de voor- en nadelen benoemen. Maar ook 'nieuwe' ontwikkelingen zoals de importheffing van de EU op Chinese zonnepanelen worden betrokken. Dan leer je al snel dat het effect hiervan al op korte termijn teniet wordt gedaan door de autonome prijsdaling van zonnepanelen.

Ook andere onderwerpen kregen echter nog aandacht. Bijvoorbeeld het salderen achter de meter. Minister Kamp gaf aan dat dit op de lange termijn geen houdbare constructie meer zal zijn. Hij bedoelde: na 2020. Immers, dan zal ook de EU met nieuwe inzichten zijn gekomen omtrent de grondslag van de energiebelasting.

Nog enkele weken veel energie stoppen in het SER-traject en dan...op naar de uitvoering!