Gemeenten die grond ter beschikking stellen voor windmolens werken vaak samen met partijen om ze te helpen diverse doelen te bereiken. Hierbij kan gedacht worden aan de rendabiliteit voor de eigenaar van de molen, de gemeente zelf én de gemeenschap. Een handleiding van Agentschap NL helpt gemeenten onder meer om de beste samenwerkingspartner te vinden.

De handleiding ‘Aanbesteding door gemeenten van windmolens’ biedt gemeenten antwoorden op de vragen hoe ze moeten aanbesteden en welke keuzes ze daarin hebben. Gemeenten kunnen besluiten om zelf gemeentelijke grond uit te geven voor het realiseren van windprojecten. Lange tijd was de bedoeling hiervan om de uitstoot van CO2 te verminderen, aansluitend op het beleid om op termijn klimaatneutraal te worden. In rap tempo komen daar andere beleidsdoelstellingen bij, zoals het stimuleren van de lokale economie en ervoor zorgen dat de koopkracht van bewoners niet achteruit gaat door de hoge energieprijzen.

De meerdere doelen die gemeenten hebben met het plaatsen van windmolens maken het echter lastig om zomaar grond uit te geven. Gemeenten willen namelijk eisen stellen aan de wijze van exploitatie van de windmolen die er komt te staan. Die windmolen moet niet enkel geld opleveren voor de eigenaar van de molen, maar ook voor de gemeente en de gemeenschap. Hoe pakt een gemeente dit aan en doet een gemeente dat alleen of wordt er een partner gezocht die de nodige kennis, financiering en beheer van een exploitatiebedrijf organiseert? Meestal moet de gemeente het partnerschap aanbesteden.

In de handleiding ‘Aanbesteding door gemeenten van windmolens’ krijgen gemeenten een handvat aangereikt hoe ze dit het beste kunnen aanpakken.