Er is een digitale handleiding energiebesparing ontwikkeld voor overheden, ondernemers, parkmanagers en ontwikkelaars. De handreiking bevat concrete kennis- en leerervaringen uit diverse (energiezuinige) projecten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. Zowel collectieve als individuele energiemaatregelen komen aan bod.

De digitale handleiding is in opdracht van het ministerie I&M samen met het voormalig Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving (PeGO) ontwikkeld. In de praktijk blijkt dat niet alle kansen worden benut om te komen tot een energiezuinig bedrijventerrein. Voor overheden is niet altijd duidelijk welke stappen moeten worden genomen in het ruimtelijk planproces om een energiemaatregel te realiseren op een bedrijventerrein.
Ondernemers zijn zich niet altijd bewust van de grote kostenvoordelen van energiebesparende maatregelen op hun bedrijfsvoering.

Antwoorden op deze vragen zijn te vinden in de handreiking. Zo is er bijvoorbeeld informatie over technische randvoorwaarden van energiemaatregelen en hoe ondernemers elkaar kunnen helpen om gezamenlijk te komen tot een doelmatige energiezuinige bedrijfsvoering. (Bron: Rijksoverheid.nl)