“Wat moeten lokale onafhankelijke raadsleden weten over het onderwerp ‘Water’ om tot gedegen en weloverwogen besluitvorming te kunnen komen?” Dat is de vraag die ten grondslag ligt aan de publicatie ‘De rol van ons water in de lokale politiek’. 

Het beeld is vaak dat ‘water’ een relatief eenvoudig onderwerp is. Daarbij bestaat de indruk dat het in ons land, vanuit onze eeuwenoude strijd tegen het water, vast duidelijk geregeld is. En: het is toch helemaal geen politiek vraagstuk? Het zijn deze aannames die in deze publicatie tegen het licht gehouden worden. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: water is een primaire levensbehoefte. Het is op heel veel manieren verweven met ons leven. En dat maakt het bij uitstek tot een politiek onderwerp: er valt veel te kiezen.

Lees hier de publicatie

 

Deze publicatie is een uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de Onafhankelijke SenaatFractie (OSF), waarbij het onderzoek en de redactie is gedaan door Klimaatverbond Nederland.

Foto thumbail: Aart Beijeman via Pixabay