Begin 2019 verscheen de Handreiking Lokaal Hitteplan. De Handreiking, speciaal gericht op het thema gezondheid, helpt lokale partijen bij het opstellen van een hitteplan. Zo’n plan kan de lokale aanpak van klimaatadaptatie en eenzaamheid ondersteunen. De Handreiking Lokaal Hitteplan werd ontwikkeld in opdracht van de NAS.

Peter van den Hazel, medisch milieukundige van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, gaf leiding aan dit project. “Als basis hebben we al het Nationaal Hitteplan”, zegt hij. “Daarop bouwen we nu voort, om bewoners die kwetsbaar zijn voor hitte, met name thuiswonende 75-plussers, beter te bereiken tijdens een hitteperiode.”

Kader

Een lokaal hitteplan kan de basis vormen voor een draaiboek waarmee overheids- en maatschappelijke organisaties tijdens een hitteperiode in actie kunnen komen – gezamenlijk, maar wel elk vanuit hun eigen expertise. Het lokale hitteplan helpt organisaties bijvoorbeeld bij het verkrijgen van achtergrondinformatie en bij het uitvoeren van hun reguliere taken en aanvullende maatregelen tijdens hitte. Van den Hazel: “Denk aan huisartspraktijken, zorgorganisaties of ouderenwelzijnsorganisaties, maar ook aan een gekoelde supermarkt die wat extra stoelen bij de koffietafel zet.”

Overzicht van taken

De Handreiking is een uitnodiging aan gemeenten, regio’s en GGD’en om samen met lokale partners een hitteplan op te stellen, met daarin afspraken over verantwoordelijkheden en maatregelen bij perioden van hitte. De Handreiking zet de aandachtspunten en achtergronden op een rij en biedt een overzicht van taken en informatiebronnen.

“We zijn blij dat de Handreiking Lokaal Hitteplan er is, omdat we hiermee de klimaatadaptatiedialoog met de gezondheidssector op lokaal en op nationaal niveau kunnen vormgeven”, zegt Madeleen Helmer, projectleider Agenda Hittestress van de NAS. “Zo ontdekten we dat het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, red.) in het voorjaar van 2018 het programma 'Eén tegen eenzaamheid' is begonnen, dat vooral gericht is op thuiswonende 75-plussers. Precies de doelgroep die het meest kwetsbaar is tijdens een hittegolf.”

Combineren

Helmer en collega’s leggen nu op nationaal en op lokaal niveau – in de proeftuingemeenten Groningen, Utrecht, Tilburg en ’s Hertogenbosch – verbindingen tussen de lokale klimaatadaptatiestrategie, het lokale hitteplan en de lokale coalities van 'Eén tegen eenzaamheid'. “De eerste winst is al dat we de hittekaarten die vanuit de Klimaateffectatlas zijn gemaakt, gaan combineren met de wijken waarin de meeste eenzame ouderen wonen”, zegt Helmer. “Die kaarten zijn gemaakt door het RIVM, in opdracht van 'Eén tegen eenzaamheid', en zijn ook bijzonder nuttig voor de aanpak van de hitteproblematiek.”

Het lokale hitteplan kan deel uitmaken van de lokale klimaatadaptatiestrategie die alle gemeenten vóór 2020 ontwikkelen. De komende maanden zijn er verschillende regionale bijeenkomsten over de Handreiking Lokaal Hitteplan.

Meer informatie

Madeleen Helmer is namens Klimaatverbond Nederland betrokken bij de NAS. Heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact met via 088-0238900 of madeleen.helmer@klimaatverbond.nl.