Om de leden uitgangspunten te bieden voor gemeenschappelijk opinievorming over klimaat- en energiebeleid, is tijdens de Jaarvergadering van 17 november 2010 het Handvest van het Klimaatverbond opgesteld. Het Handvest Klimaatverbond 2e decennium 21e eeuw dient als uitgangspunt voor (nieuwe) leden en geassocieerde leden.

Het geeft aan waar het Klimaatverbond voor staat en zich sterk voor zal maken de komende jaren. Het is ook bedoeld om de gemeenschappelijke opinie richting Rijk aan te geven. Het Handvest zal onderschreven moeten worden door leden en geassocieerde leden van het Klimaatverbond. Nieuwe leden onderschrijven dit bij het aangaan voor hun lidmaatschap. Het Handvest is bovendien richtinggevend voor alle lokale overheden die ambitieus klimaat- en energiebeleid ontwikkelen. Het Jaarplan 2011 van het Klimaatverbond draagt bij aan het bereiken van de doelstellingen uit het handvest. 

Lees hier het handvest (vastgesteld tijdens de ledenvergadering 17-11-2010).