Om de energiedoelen te bereiken zet u waarschijnlijk ook in op energiebesparing. Om die energiebesparing in cijfers uit te drukken, is energiemonitoring noodzakelijk. Daarom zijn energiemanagementsystemen toegevoegd aan de lijst van erkende maatregelen voor energiebesparing. Van Beek vertelt u alles over deze systemen.

Nut energiemonitoring
Inzicht in energieverbruik door goede energiemonitoring motiveert om maatregelen te treffen, zoals isoleren, gedragsverandering en energie-opwek. Klimaatverbond Nederland werkt voor de Energy Battle samen met Van Beek. Deze organisatie is gespecialiseerd in integraal energiemanagement. Met hun dienstverlening op gebied van energiemonitoring en energiemanagement helpen zij organisaties grip te krijgen op energie en om structureel energie en kosten te besparen.

Verplichting energiemonitoring
Vanaf begin 2018 is het toepassen van een EBS, een energiemonitoringstool, voor veel organisaties een wettelijk verplichte maatregel. EBS staat voor een Energieregistratie- en Bewaking Systeem en is een onderdeel van een EMS, een energiemanagementsysteem. Een EBS helpt organisaties effectief energie te besparen. Ook gemeentelijke organisaties hebben te maken met deze wettelijke verplichting. Van Beek stelde een magazine samen met alle ins en outs van energiemanagementsystemen, u kunt deze aanvragen via www.vanbeek.com. Laat u inspireren door de vele praktijkvoorbeelden, waarbij u leert hoe andere organisaties met succes een EMS inzetten.

Ondersteuning bij energiemonitoring
Van Beek organiseert iedere tweede dinsdag van de maand een EMS-inloopochtend, waar u welkom bent om uw situatie te bespreken. Meldt u zich aan via www.vanbeek.com/ems4gemeenten. Energiemonitoring helpt u om voorbij vrijblijvendheid te komen en zo de energiedoelstellingen te halen. Wilt u meer weten over monitoring? Kijk dan ook eens op de website van het Gelders Energieakkoord, de Lokale Energie Etalage of de Klimaatmonitor.

Voor vragen over de energietransitie kunt u altijd bij ons terecht!

Klimaatverbond Nederland | Petra Lettink - Algemeen Directeur
Van Beek  | Ron Hendriks – Directeur
Klimaatverbond Energy Battle | Nienke Trap - Projectleider