Eind 2015 is het uitvoeringsprogramma van de Green Deal Scholen gestart. Sindsdien kunnen schoolbesturen en gemeenten met al hun vragen over het verduurzamen van hun schoolgebouwen bij een Helpdesk terecht. Doe er uw voordeel mee.

Schoolgebouwen onder de maat
tIn Nederland staan ongeveer 9.000 schoolgebouwen. Hierin krijgen ruim 2.4 miljoen leerlingen les en werken bijna 200.000 onderwijsprofessionals. In veel van deze gebouwen laat het binnenklimaat en de energetische kwaliteit te wensen over. Dit leidt tot mindere prestaties van leerlingen en leerkrachten en een hoger ziekteverzuim. Ook brengt het onnodig hoge exploitatielasten met zich mee.

Gezonde leer- en werkomgeving
tHet uitvoeringsprogramma ondersteunt tot en met 2017 schoolbesturen en gemeenten bij het creëren van een gezonde leer- en werkomgeving in een betaalbaar gebouw. Klimaatverbond Nederland is initiatiefnemer en één van de kernpartners van de Green Deal Scholen. Voor het ondersteunen is een helpdesk ingericht, gaan ambassadeurs collega-bestuurders informeren en komen er vouchers.

Helpdesk, ambassadeurs en vouchers
tSchoolbesturen en gemeenten kunnen met al hun vragen over het verduurzamen van hun schoolgebouwen terecht bij de Helpdesk van de Green Deal Scholen. Vanaf april zullen collega-schoolbestuurders uit de regio langskomen op lokale overleggen en als ambassadeurs hun ervaringen met verduurzamen en de Green Deal Scholen delen. Voor het maken van een plan van aanpak voor het verduurzamen van één of meer schoolgebouwen kunnen schoolbesturen en gemeenten tegen de zomer voor financiële steun aankloppen bij de Green Deal Scholen.

Meer weten?
tBekijk de infographic over het uitvoeringsprogramma
tOnderstaand filmpje zet in vijf minuten alles op een rij:

nt 

ntMeer informatie op https://www.ruimte-ok.nl/de-green-deal-scholen