Met de digitale ledenvergadering werd ook de (her)benoeming van een aantal bestuursleden bekrachtigd.

Herbenoeming Margreet van Gastel

Margreet van Gastel is als bestuurslid al jaren nauw betrokken bij Klimaatverbond Nederland. Zij heeft aangegeven graag bij te blijven dragen aan het bestuur van onze vereniging. Die wens is geheel wederzijds. Met een meerderheid aan positieve stemmen houden we Margreet met al haar kennis, ervaring en netwerk aan boord. Haar herbenoeming werd met de digitale ledenraadpleging bekrachtigd.

Benoeming Mark Wit

Tevens is het aantreden van Mark Wit als bestuurslid bekrachtigd door de leden. Mark is namens GroenLinks wethouder van gemeente Rijswijk. Als wethouder is hij in zijn gemeente onder meer verantwoordelijk voor energie(transitie), openbare ruimte, milieu en duurzaamheid. Met die kennis is Mark een uitstekende toevoeging aan ons bestuur. We heten Mark dan ook van harte welkom.

Margreet van Gastel en Mark Wit - Bestuur Klimaatverbond Nederland