Hitte vormt een groot risico voor de gezondheid van kwetsbare mensen. Een grote groep die extra kwetsbaar is voor hitte zijn eenzame ouderen. Daarom hebben adviesbureau Tauw, Klimaatverbond Nederland en Climate Adaptation Services (CAS) een hitte- en eenzaamheidskaart ontwikkeld. Daarop kunt u in één oogopslag zien in welke wijken eenzame ouderen meer risico lopen bij hitte.

Handig om te zien waar u deze zomer al in actie moet komen!

Nieuwe versie én voor alle gemeenten

Deze hitte- en eenzaamheidskaart was in het najaar van 2019 al beschikbaar voor de G40-gemeenten. Nu is er een nieuwe versie van de kaart én is hij beschikbaar voor alle gemeenten met stedelijk gebied in Nederland. Voor deze nieuwe versie van de hitte- en eenzaamheidskaart hebben de makers gebruikgemaakt van de nieuwe hittekaart gevoelstemperatuur. Deze nieuwe hittekaart is begin juni toegevoegd aan de Klimaateffectatlas en ontwikkeld in opdracht van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Gevoelstemperatuur zegt meer over het risico op hittestress dan luchttemperatuur, blijkt ook uit het onderzoek ‘De Hittebestendige Stad’ van de Hogeschool van Amsterdam. De hittekaart is gecombineerd met de eenzaamheidskaart uit 2016 van het RIVM, die werd gemaakt voor het VWS-programma Een tegen Eenzaamheid.

Waarom vooral aandacht voor hitte bij eenzame ouderen?

Ouderen lopen een risico omdat zij een lagere dorstprikkel hebben. Daardoor hebben ze een hogere kans op uitdroging en hitteberoertes. Daarnaast is sociaal contact tijdens een hittegolf heel belangrijk. Ook mensen met een onderliggende ziekte en heel jonge kinderen lopen risico. Maar oudere mensen die eenzaam zijn, en dus weinig sociaal contact hebben, vormen de grootste risicogroep.

Gebruik de kaart voor de risicodialoog hitte & gezondheid!

De hitte- en eenzaamheidskaart is heel geschikt om te gebruiken als startpunt voor risicodialogen over hitte en gezondheid. De kaart is een aanvulling op de klimaatstresstest die de meeste gemeenten vorig jaar hebben uitgevoerd. Het is ook een mooie kans om hitte integraal aan te pakken: voer de risicodialoog met partijen uit het sociale domein, de gebouwde omgeving en de buitenruimte. Door kennis en ervaring te delen en door samen te werken, kunt u de hitterisico’s beperken.

Kaart helpt bij maken juiste en snelle beslissingen tijdens hitte

Madeleen Helmer van Klimaatverbond Nederland: ‘Deze zomer wordt extra zorgelijk in verband met corona. De mensen die kwetsbaar zijn voor corona, zijn ook kwetsbaar voor hitte. En sommige adviezen gaan tegen elkaar in, zoals “Blijf zoveel mogelijk thuis vanwege corona” en “Zoek een koele plek op tegen de hitte”. Juist nu kan de hitte- en eenzaamheidskaart gemeenten helpen om snel te beslissen welke wijken extra aandacht nodig hebben, en op tijd contact zoeken met de woningcorporaties en de wijkzorg. Zo voorkom je dat mensen die ziek zijn geweest door corona ook nog een klap krijgen door de hitte.’

Lijst met alle kaarten

Wilt u de hitte- en eenzaamheidskaart van uw eigen gemeente gebruiken? Dan kunt u hem downloaden vanaf deze pagina op de website van Ruimtelijke Adaptatie.

Foto: Matthias Zomer via Pexels.