“Het is nu echt tijd dat het Rijk hitteadaptatiebeleid gaat ontwikkelen en fondsen beschikbaar stelt”, zegt Madeleen Helmer, projectleider hitteadaptatie bij Klimaatverbond Nederland naar aanleiding van de Rijksbrede Risicoanalyse Nationale Veiligheid van het Analistennetwerk Nationale Veiligheid die onlangs is verschenen. Uit deze analyse blijkt dat hitte een risico is dat ‘waarschijnlijk’ en ‘zeer ernstig’ is.

Structurele aanpak van hitteadaptatie

“Hitte, blijkt nu ook weer, is een van de gevaarlijkste klimaatrisico’s en sowieso een van de gevaarlijkste risico’s voor Nederland. Het is natuurlijk van belang dat we jaarlijks ruim een miljard investeren in waterveiligheid en voor de impulsregeling klimaatadaptatie honderden miljoenen beschikbaar stellen. Maar dat er voor hitteadaptatie hier en daar een paar stuivers worden vrijgemaakt kan echt niet meer”, aldus Helmer. “Dit is een serieus risico dat dus ook op een serieuze manier structureel aangepakt moet worden. Klimaatverbond Nederland roept het kabinet dan ook op om hitteadaptatiebeleid nu te ontwikkelen en fondsen beschikbaar te stellen.”

Aanjager hitteadaptatiebeleid

Klimaatverbond Nederland zet zich al jaren in voor hitteadaptatie in samenwerking met gemeenten, GGD-en, woningcorporaties, kennisinstellingen en anderen. De organisatie heeft al vaker opgeroepen om een stevige aanpak van hitteadaptatie. Meer hierover is te lezen op onze website.

Hitte is een waarschijnlijk en zeer ernstig risico – hittebeleid noodzakelijk