Vandaag, twee jaar na de ondertekening van de klimaatakkoorden van Parijs begint de campagne Hoe Groener Hoe Beter, met zeven stellingen voor de lokale verkiezingsdebatten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. De landelijke actiedag van Hoe Groener Hoe Beter is op zaterdag 17 maart 2018.

Groen is een oplossing voor uiteenlopende problemen waar we, vooral in de stedelijke omgeving, steeds meer mee te maken hebben. Problemen die in de toekomst nog groter worden door de toenemende gevolgen van klimaatverandering, verstedelijking en vergrijzing. Vergroening zou een prioriteit moeten zijn in alle ruimtelijke plannen. De praktijk is echter, dat Nederland nog steeds meer verhardt dan vergroent.

De nieuwe colleges na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 kunnen daar verandering in brengen. Het is daarom belangrijk dat de groene gemeente een centraal onderwerp wordt in de lokale verkiezingsdebatten met burgers uit de gemeente. Een groene gemeente is goed voor gezondheid en welbevinden, versterkt de biodiversiteit, beperkt de gevolgen van hitte, wateroverlast en droogte en verbetert de luchtkwaliteit.

Operatie Steenbreek, Entente Florale en Klimaatverbond Nederland hebben het initiatief genomen voor de campagne Hoe Groener Hoe Beter. Groei en Bloei, IVN, KNNV, Achmea, Wageningen Environmental Research (Alterra), Stichting Groenkeur en Stichting Rioned omarmen het initiatief.

Hoe Groener Hoe Beter biedt zeven stellingen en een draaiboek aan voor de lokale verkiezingsdebatten die de komende maanden zullen plaatsvinden.

Hoe Groener Hoe Beter roept lokale organisaties op deel te nemen aan de Hoe Groener Hoe Beter-dag op 17 maart 2018. Lokale initiatieven rond vergroening kunnen zich deze dag presenteren en knelpunten rond vergroening aan de orde stellen.

Voor meer informatie:
www.hoegroener-hoebeter.nl
Groen@klimaatverbond.nl

Madeleen Helmer, projectleider klimaatadaptatie, Klimaatverbond Nederland, tel. 06 - 13 55 86 88
Wout Veldstra, voorzitter Operatie Steenbreek, tel. 06 - 57 01 64 66