Krijgt u het al warm van de Haagse druk op de Regionale Energie Strategieën (RES)? Breekt het zweet u uit als u denkt aan de volgende deadline: namelijk het warmteplan dat u op moet leveren in 2020? Dan wil ik u graag wat koelte toewuiven. Het hoofd koel houden: dat is letterlijk wat nodig is om deze opgaven tot een goed einde te brengen. Kwartiermaker Jan Engels legt u uit hoe.

Van verhitte discussies naar verfrissende aanpak

Het akkoord van Parijs en de bevende aarde onder Groningen hebben Den Haag in beweging gebracht. Nederland moet van het gas af! Daar mag u in uw gemeente wel tot 2050 de tijd voor nemen, als u het masterplan maar in 2020 klaar hebt. 

Ons klimaat verandert. Gemiddeld wordt het warmer. Elk jaar opnieuw vestigen we warmterecords. Die twee graden opwarming waar we wereldwijd onder willen blijven? In Nederland hebben we die grens al bereikt! Nederland heeft het warm. Nu al. Met regelmaat hebben we het zelfs bloedheet. Massaal schaffen we – tenminste, wie het zich kan veroorloven – airco’s aan.

“Wacht eens: die airco’s vreten toch energie?”

Inderdaad: airco’s zijn wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer twee-derde van de groei in de energievraag.

“Maar … onze eerste opgave is toch om energie te besparen?”

Bingo!

Weet u hoeveel energie er nodig gaat zijn om aan die groeiende koeltevraag tegemoet te komen? Weet u al wat dat voor het elektriciteitsnetwerk betekent? Om u een hint te geven: onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam wijst uit dat bij de huidige normen voor nieuwbouw (EPC 0,4) en in het huidige klimaat, de energievraag zich als volgt laat verdelen:

  • 40% (warm) tapwater
  • 32% verwarming
  • 28% koeling

“U beloofde me koelte toe te wuiven! Ik krijg het alleen maar warmer”

U heeft gelijk. Wat ik voorstel is dat u allereerst gaat inzetten op isolatie. Immers: de schoonste energie, is de energie die u niet gebruikt. Dat kan samen met corporaties en zeker ook via een buurt- of straataanpak. Welke technieken er straks voor verwarming én koeling ook het slimst zijn in een bepaald gebied, isoleren is in alle situaties een zogenaamde maatregel ‘zonder spijt’.

“Maar de gemeenteraad wil resultaten zien op korte termijn, dat is afgesproken en daar hebben ze steeds verhitte discussies over”

Door te isoleren vermindert u de energievraag en de CO2-uitstoot. Daarmee komt u dus heel goed tegemoet aan de doelstellingen van de raad. Tegelijkertijd blijft u natuurlijk wél onderzoeken welke kansen warmtenetten in uw gemeente bieden. Kijk daarbij eens naar het document wat Natuur & Milieu heeft opgesteld (link). Daarin staan goede tips op basis van onderzoek bij koplopergemeenten.

“In dat document staat niets over koelte”

Goed gezien! Dus dat is wat u in uw gemeente beter gaat doen. En daarmee bespaart u een hoop geld! Want als u nu de verkeerde investeringskeuzes maakt heeft u die straks te herstellen.

“Dus als ik de koeltevraag meeneem in de RES, dan doe ik het goed?”

Het is een hele belangrijke stap. Ons advies is om te onderzoeken hoe u de warmte- én de koeltevraag in balans kan brengen. Beschouw het als één opgave. Dat is echt een verfrissende aanpak! 

Natuurlijk is dit niet alles. Als u warmteplannen gaat maken in 2020 komt u nog veel meer belangrijke vragen tegen. Daar gaan we de volgende keer over in gesprek!

Meer informatie

Heeft u ondertussen vragen over dit thema? Neemt u dan gerust contact met op met ons. Dan kan per mail via: jan.engels@klimaatverbond.nl of telefonisch via 088-0238900.