Op 9 november vond de Klimaattop Noord NL plaats in Groningen. De hele dag kwamen vertegenwoordigers vanuit verschillende sectoren bijeen om de energie transitie in het noorden in versnelling te brengen. Klimaatverbond verzorgde aldaar één van de vele workshops waarin de vraag hoe gemeenten zélf klimaatneutraal kunnen worden, centraal stond.

Weten waar je staat op gebied van lokaal klimaatbeleid

De deelnemers van de workshop waren zowel gemeenten als vertegenwoordigers uit de private sector. Zij maakten kennis met de Lokale Energie Etalage waarin de Klimaatmonitor vanuit Rijkswaterstaat (een kwantitatief instrument), is aangevuld met survey data van partners van Klimaatverbond, (een kwalitatief instrument). Tevens werd gediscussieerd over de mogelijkheden om de meterstanden van gemeenten direct te publiceren om zo de transparantie te vergroten en daar op volgend ook de weg van structurele samenwerking in te slaan. Weten waar je staat vormt nog altijd de basis voor een duurzame aanpak in het lokaal klimaatbeleid.

Na een uur beraadslagen in het Energy Academy-gebouw, wat een prachtig decor was voor de Klimaattop Noord NL, kan gesteld worden dat gemeenten nog niet klimaatneutraal zijn en de implementatie van lokaal klimaatbeleid complex blijft. En dat vanwege (onder andere) de volgende redenen:

  1. nttDuurzaamheidsbeleid is verkokerd binnen de organisatie en zal meer geïntegreerd moeten worden in andere afdelingen om zo de effectiviteit te verhogen;
  2. nttDe lokale politieke ambitie is een mooie eerste stap, maar wegens gebrek aan capaciteit zijn kaders van bovenaf, zijnde nationaal dan wel vanuit Brussel, noodzakelijk;
  3. nttLokale overheden hebben behoefte aan meer onderlinge best-practice sharing.

Gemeenteraadverkiezingen

Terwijl  er aan de bovengenoemde (knel)punten hard wordt gewerkt aan oplossingen, is er door Klimaatverbond Nederland ondertussen hard gewerkt aan een handreiking voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Klimaatverbond Nederland vindt het van belang om van klimaat ook op lokaal niveau een hoofdthema te maken. De handreiking werd onlangs hier gepubliceerd.