Minister Kamp heeft de Tweede Kamer op 31 oktober per brief geïnformeerd over de Steunregeling voor productie van Duurzame Energie in 2014. De systematiek van de SDE+ blijft ongewijzigd. De openstelling van de eerste fase is op 1 april 2014. Het budget bedraagt 3,5 miljard euro, terwijl dit in 2013 nog 3 miljard euro was. Een belangrijk verschil in de regeling van dit jaar is dat deze niet langer is te combineren met de Energie Investeringsaftrek (EIA). Daarnaast wordt de beoordeling van de aanvragen aangescherpt.

Er is een haalbaarheidsstudie nodig en bij warmteprojecten is een onderbouwing van de afzet verplicht. De basisbedragen per technologie voor 2014 zijn eveneens gepubliceerd. De categorie diepe geothermie geldt nu vanaf 3.300 m; dat is dit jaar nog 2.700 m.

Forse veranderingen in 2015
Het Energieakkoord leidt voor 2015 tot grote veranderingen, zo blijkt uit de brief van minister Kamp. Een deel van het budget zal gereserveerd worden voor tenders van windparken op zee. Verder komt er steun voor
bijstook van biomassa in kolencentrales en een principiële wijziging zijn de aangekondigde plannen om projecten in het buitenland te steunen via een te ontwikkelen samenwerkingsmechanisme.

Bron: Stichting Warmtenetwerk (www.warmtenetwerk.nl)