Zestien hoogleraren roepen op om te stoppen met de bouw van kolencentrales. Dat doen ze in een brief aan het kabinet, het parlement en de energiebedrijven.

Het kabinet heeft plannen om vijf extra kolencentrales te bouwen. De extra uitstoot van CO2 die die centrales zouden veroorzaken is volgens de wetenschappers even groot als de uitstoot van negen miljoen auto's. Nederland wordt de vieze man van Europa, betogen de opstellers van de brief. "Kolencentrales verdringen de duurzame energieopties uit de markt omdat kolencentrales niet flexibel zijn, waardoor de noodzakelijke overgang naar een duurzame energievoorziening ernstige vertraging oploopt. Kolencentrales gaan minstens dertig jaar mee. Dat betekent dat ons land zich vastlegt op een technologie waarvan we nu al weten dat die in de toekomst achterhaald zal zijn en waarmee we nog decennia lang zitten". Onder de briefschrijvers is onder andere Wubbo Ockels.