De groep van 70 hoogleraren energie/duurzaamheid die het afgelopen jaar actie heeft gevoerd tegen nieuwe kolencentrales in Nederland, is verheugd met de uitspraak van de Raad van State over de kolencentrale van Essent in de Eemshaven. De Raad heeft 24 augustus jl. bepaald dat de centrale er niet mag komen.

Volgens het rechtscollege is onvoldoende onderzoek gedaan naar de schadelijke effecten van de kolencentrale voor de Waddenzee en de Waddeneilanden. Dat waren ook de argumenten die de groep hoogleraren aandroeg in haar steun van Greenpeace cs. Op 11 april 2011 traden twee hoogleraren Andy van den Dobbelsteen, TUDelft en Jan Rotmans, EUR van de actiegroep, die onder leiding staat van prof. Jan Rotmans, als getuige-deskundige op in de rechtszaak die een aantal milieu- en natuurorganisaties (waaronder Greenpeace, Natuur en Milieu, Natuurmonumenten en Waddenvereniging) had aangespannen tegen Essent. De nieuwe kolencentrale, waar al drie jaar aan wordt gebouwd,en die de grootste van Nederland moet worden, mag niet worden afgebouwd. De groep van 70 hoogleraren beschouwt de uitspraak van de Raad van State als een grote overwinning voor duurzaam Nederland.