Ingrid Thijssen, CEO van Alliander, is vandaag officieel toegetreden tot het bestuur van Klimaatverbond Nederland. Tijdens de algemene ledenvergadering van Klimaatverbond Nederland stemden de leden unaniem in met haar toetreding.

Klimaatverbond Nederland en Alliander zijn verheugd met de toetreding van Thijssen als bestuurslid. Met de toetreding verwachten beide partijen een verder groeiende betrokkenheid om de energietransitie op landelijk en lokaal niveau te versnellen.

Bestuursvoorzitter Stephan Brandligt van Klimaatverbond Nederland is blij dat Thijssen tot het bestuur is toegetreden: “Het wordt steeds duidelijker dat voor het slagen van de energietransitie er regionaal samengewerkt moet worden. De netbeheerders werken al op een grotere schaal en kunnen de regionale samenwerking versterken.”

Thijssen zelf kijkt uit naar het bestuurdersrol: “Het Klimaatverbond zet zich al 25 jaar in om de klimaatvraagstukken op lokale schaal op te pakken. Hun manier van denken en doen, komt overeen met onze aanpak, waarbij maatwerk en lokale betrokkenheid voorop staat. We werken al een aantal jaren samen en de versnelling van de energietransitie is het logische moment om deze samenwerking te intensiveren. Ik vind het dan ook een eer om toe te mogen treden tot het bestuur. Ik zal mij inzetten voor het publiek belang om er voor te zorgen dat iedereen op gelijke wijze toegang krijgt tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.”