De opmars van de energie doe-het-zelver is niet te stuiten! Ruim zeshonderd vertegenwoordigers van en betrokkenen bij lokale energie-initiatieven verzamelen zich op donderdag 15 november in Amersfoort tijdens het Evenement 'HIER opgewekt'.

Niet eerder kwamen zij op zo'n grote schaal bijeen. Het haakt aan op een trend: elke week wordt in Nederland een stichting of coöperatie opgericht die collectief de energievoorziening voor de eigen leden regelt, zonnepanelen inkoopt of plannen voor een windproject ontvouwt. De HIER Klimaatcampagne en de belangenorganisatie e-Decentraal willen met dit evenement het delen van kennis tussen initiatiefnemers, bedrijfsleven en (lokale) overheden stimuleren en de beweging groter en steviger maken. "Van het delen van ervaringen en het uitwisselen van kennis gaat een enorme kracht uit", zegt Marieke Wagener, campagnemanager bij HIER opgewekt. "Lokaal doen en gemeenschappelijk leren en ontwikkelen past bij deze beweging. De bereidheid tot het delen van kennis is in de beweging van decentraal duurzaam heel groot. Dat belooft veel voor de ontwikkeling van verenigingen en stichtingen naar levensvatbare energiecoöperaties en energiebedrijven."

Bart Jan Krouwel, voorzitter van e-Decentraal, is blij met de grote opkomst: "Het laat zien dat de samenleving toe is aan haar eigen keuzes. De politiek moet dit eigenlijk ruim baan geven, maar Haagse wetten en regels beletten dat juist. Wij pleiten voor een eerlijk speelveld en eenvoudiger regels. Dat wordt ook onze inzet in het Nationaal Energieakkoord waar de SER aan werkt." Veel startende initiatieven hebben vragen over ledenwerving, de organisatievorm of het opstellen van een goed businessplan. Initiatieven die de opstartfase voorbij zijn, lopen soms aan tegen het niet gefinancierd krijgen van de investeringen, terwijl er een positieve exploitatiebegroting is. Met meer dan dertig workshops over thema's als 'stout salderen', 'ledenwerving' en 'financieren zonder banken' komen alle deelnemers aan hun trekken.

Thijs de la Court, Wethouder Duurzame Ontwikkeling van de gemeente Lochem schetst zijn visie op de ontwikkeling naar decentraal duurzaam en deelt zijn ideeën over hoe de eigen energieopwekking mainstream kan worden. Ook gaat hij in op de rol van gemeenten bij lokaal duurzaam. Hij is kritisch over lokale energiebedrijven die eigendom zijn van gemeenten. Gemeenten zouden de kunst van het loslaten en de kracht van het faciliteren moeten gaan beheersen. Daarover spreken wethouders in een sessie georganiseerd door het Klimaatverbond. In deze sessie van het Klimaatverbond wordt ook voor het eerst inzicht gegeven in de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse naar lokale duurzame energie initiatieven. Dit onderzoek, in opdracht van de VNG, wordt uitgevoerd door Arcadis, Rebelgroup en Oprit Duurzaamheid. Het geeft meer inhoud voor de verdere ontwikkeling van deze initiatieven. Het resultaat laat zowel de lokale als nationale impact zien.

Een inspirerend voorbeeld uit Duitsland biedt de dag ook. Een van de keynote speakers is Werner Frohwitter, woordvoerder en bestuurslid van Energiequelle GmbH. Van daaruit is hij nauw betrokken bij EnergieautarkesDorfFeldheim. Hij neemt de deelnemers mee in de wereld waarin het dorp Feldheim groot werd: 100 procent zelfvoorzienend en losgekoppeld van het net. Meer informatie over het evenement is te vinden op: www.evenementhieropgewekt.nl. Hier vindt u ook een overzichtskaart van lokale energie-initiatieven.