Voor een inspiratievolle afsluiting van de actie Groene Voetstappen komen vrijdag 6 november van 10:00 tot 15:00 uur op uitnodiging van gemeente Dordrecht en Klimaatverbond Nederland zo'n 60 jonge ambassadeurs op de Kinderklimaattop in Dordrecht bijeen. Zij zijn de ambassadeurs van de 28.233 kinderen in Nederland die de afgelopen weken Groene Voetstappen hebben gezet. De kinderen brengen tijdens de top volwassenen nieuwe ideeën om klimaatverandering te bestrijden.

Tijdens deze Kinderklimaattop in Duurzaamheidsfabriek Dordrecht vergaderen de kinderen over de beste ideeën en tips voor een duurzame toekomst en om klimaatverandering tegen te gaan. Deze ideeën presenteren ze aan een deskundige jury in de race voor de Gouden Tip van 2015. Deze tip zal dan door de Nederlandse delegatie meegenomen worden naar de VN Klimaattop in Parijs. Verder gaan de kinderen in gesprek met besluitvormers als wethouders Van der Linden en Van de Burgt (gemeente Dordrecht), klimaatgezant Michel Rentenaar (ministerie van I en M) en heemraad Hennie Roorda (Unie van Waterschappen) om ze te prikkelen tot anders denken en doen in aanloop naar de VN Klimaattop in Parijs.

Programma
Het ochtenddeel van het programma staat helemaal in het teken van de tips die de kinderen uit alle delen van het land meenemen naar de Duurzaamheidsfabriek. In verschillende thematische workshops (duurzame mobiliteit, duurzame schoolgebouwen, water, natuur&milieu en weer&schone lucht) worden de tips nog verder bediscussieerd en uitgewerkt en wordt er per groep een tip uitgekozen die gepresenteerd zal worden aan de jury. Dit onder professionele begeleiding van de wethouders, een boswachter, Greenpeace, Natuur&Milieu en Klimaatverbond Nederland).

VN klimaatgezant Michel Rentenaar zal de ingebrachte ideeën in ontvangst nemen en neemt ze mee naar de VN Klimaattop. Bovendien zullen ook de Nederlandse jongerenvertegenwoordigers Soscha de la Fuente en Max van Deursen aanwezig zijn om goed te luisteren naar de tips van de kinderen, zij gaan ook naar Parijs om de jongere generaties te vertegenwoordigen in Parijs.

Na de lunch vindt een dialoog plaats tussen kinderen en volwassenen onder begeleiding van dagvoorzitter Johan Cahuzak. Kinderen hebben verfrissende ideeën en kunnen volwassenen helpen om op een nieuwe manier naar bestaande problemen te kijken. In het gesprek geven de kinderen hun visie op de toekomst en helpen ze zodoende de volwassenen om meer duurzame besluiten te nemen.