Voor ons gezamenlijke werk rond de Maatschappelijke Energiedienstenorganisatie heeft BouwhulpGroep een tool ontwikkeld waarmee direct de impact van beleid op de bestaande woningvoorraad goed kan worden gesimuleerd. De meerwaarde van de tool is dat daarmee in beeld gebracht kan worden welke ingrepen in de woningen het meest zinvol zijn. En of op welke verbouwstromen er de meeste impact op korte termijn kan worden behaald. Wat helpt bij de vraag waar je als gemeente het beste kan beginnen. Op gemeenteniveau, op wijkniveau en op buurtniveau. Zo kunnen individuele maatregelen gecombineerd worden tot collectieve bouwstromen: cruciaal om uitvoerders (aannemers) te kunnen binden.

In Wageningen zijn we aan het verkennen of we op deze manier ook een collectieve aanpak kunnen organiseren voor groepen die het meest te lijden hebben onder energiearmoede. Immers: deze groep zit verspreid over een hele gemeente, en net als veel andere gemeenten wil Wageningen niet wachten totdat deze huishoudens via de klassieke buurtbenadering aan de beurt zijn.

De bouwkundige stromen krijgen we op deze manier absoluut georganiseerd. Wat we zullen moeten gaan uitvinden is of dit ook qua proces (het gesprek met de betrokken bewoners) kansrijk is. En op welke manier we de verbinding kunnen maken met de vakmensen die straks dit werk komen uitvoeren.

Een prachtige andere manier van denken en kijken naar dit vraagstuk. Wij zijn benieuwd naar wat we tegen gaan komen. Ben jij ook geïnteresseerd in de mogelijkheden in jouw gemeente? Neem dan contact op met Jan Engels: jan.engels@klimaatverbond.nl.

Gemeente Wageningen - Maatschappelijke Energiedienstenorganisatie - Klimaatverbond Nederland

Foto: Google