Meer dan de helft van de 160 door het IPCC geëvalueerde scenario's tonen een bijdrage van hernieuwbare energie aan de wereldwijde energiebehoefte van meer dan 27% in 2050. Tijdens de 11e plenaire zitting van de IPCC1-Werkgroep III is een akkoord bereikt over de formulering van de ‘Samenvatting voor beleidsmakers’ dat de belangrijkste resultaten omvat van het SRREN, Special Report Renewable Energy Sources.

Het SRREN-verslag van ongeveer 1000 bladzijden, dat sinds 2008 wordt voorbereid, evalueert nauwgezet het potentieel van de zes voornaamste hernieuwbare energie technologieën (bio-energie, rechtstreekse zonne-energie, geothermische energie, waterkracht, zee- en windenergie), hun integratie in energievoorziening systemen, de socio-economische en milieu impact van deze integratie, de kostenevolutie, de strategieën om het hoofd te bieden aan technische belemmeringen (en andere) voor hun toepassing en verspreiding op grote schaal, hun belang voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en hun bijdrage aan een meer duurzame ontwikkeling.

Belangrijkste conclusies:
1. Het technisch potentieel voor hernieuwbare energietechnologieën is aanzienlijk hoger dan de energievraag.
2. Meer dan de helft van de 160 geëvalueerde scenario's tonen een bijdrage van hernieuwbare energie aan de wereldwijde energiebehoefte van meer dan 27% in 2050. Het meest ambitieuze scenario's bereikt 77% in 2050.
3. Het is mogelijk om de bijdrage van hernieuwbare energie in de energievoorziening en in de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verhogen. Dit vergt een aanpassing van de bestaande energiesystemen en een beleid gericht op het wegwerken van de obstakels, waarbij wordt gestreefd om de nadelen te beperken en de voordelen ervan te maximaliseren.

De samenvatting is te vinden op deze link: http://www.ipcc.ch/news_and_events/docs/ipcc33/SRREN_FD_SPM_final.pdf. (Bron: http://www.engineeringnet.be/belgie/detailbelgie.asp?Id=6055)