Salderen houdt in dat de opgewekte (zonne)energie op jaarbasis kan worden verrekend met het verbruik. Uit financieel oogpunt is salderen met name voor particulieren en kleinverbruikers met een verbruik tot 10.000 kWh per jaar interessant, maar het salderingsprincipe wordt ook gebruikt door energiecoöperaties, woningcorporaties en commerciële partijen. In plaats van salderen te garanderen gaan er in politiek Den Haag echter steeds meer geluiden op om het salderen geleidelijk in te perken. Is er nog een toekomst weggelegd voor salderen?

Stefanie van de Water studeerde onlangs aan de TU Eindhoven af op het salderingsvraagstuk en presenteerde haar resultaten eerder deze maand tijdens de expertsessie 'De toekomst van salderen'. Wie zich verder wil verdiepen in (de toekomst van) salderen, kan het volledige afstudeeronderzoek van Stefanie van de Water opvragen via s.d.h.v.d.water@gmail.com.