In onze wereld van klimaatbeleid was het al een tijd duidelijk: het wordt steeds belangrijker om je adaptief op te stellen. Het jaar 2020 zorgde voor een wereldwijde opschudding met de uitbraak van de coronapandemie. Aanpassen aan een veranderende wereld (adaptatie) heeft in het afgelopen jaar nog een andere acute betekenis gekregen. Voor enkelen een duidelijk teken dat we het écht anders moeten gaan aanpakken met onze economie en samenleving. Anderen wensen niets anders dan terug te keren naar het oude vertrouwde, omdat het nu wel heel onvoorspelbaar aanvoelt. Welk perspectief we ook hebben, dit zijn onzekere tijden waarin we ons zorgen maken over onze leefwereld, onze gezondheid, onze samenleving en de economie. Ook blijkt dat we ons goed kunnen aanpassen, dat we weten te handelen naar en ons aan te passen aan de gevolgen van een crisis en het voorkomen van erger. Als we dat kunnen, dan kunnen we dit ook toepassen op die andere, grotere ramp: klimaatverandering!

Die constatering maakte dat we ons bij Klimaatverbond Nederland in 2020 ook weer met volle overtuiging (online) hebben ingezet voor het wegbereiden voor lokaal klimaatbeleid. We doen dit met het gevoel van urgentie, van nut en noodzaak, en ook in de overtuiging dat we deze coronacrisis te boven gaan komen en dat het een kans is voor groen herstel. En we doen dit samen met u, onze leden, met partners in binnen- en buitenland, met een ambitieus bestuur en met een divers en dynamisch team.

Bekijk ook: 

Ondertussen gaat ons werk gewoon door. Wat ons bezighoudt, treft u hier in ons Jaarplan 2021.

Jaarverslag 2020 - Klimaatverbond Nederland