Nederland bespaart steeds meer door het toepassen van energiezuinige verlichting. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Taskforce Verlichting.

Inmiddels is 80% van de kapotte gloeilampen in Nederlandse huishoudens vervangen door een energiezuinige variant. En maar liefst 85% van de Nederlandse gemeenten en alle provincies zijn actief om hun openbare verlichting te verduurzamen. Alleen in de utiliteitsbouw is van een echte doorbraak nog geen sprake, terwijl ook hier besparingen van meer dan 50% mogelijk zijn. De Taskforce Verlichting roept daarom op tot vereende inspanning op dit vlak.

Extra besparingen in Nederlandse huishoudens
In 2010 is - evenals in 2009 - hard gewerkt aan een informatie- en voorlichtingscampagne voor consumenten. Het resultaat mag er zijn; sinds de start van de Taskforce Verlichting in 2008 is het gemiddelde aantal energiezuinige lampen in een huishouden gestegen van 4 naar 10, ofwel 25% van het totale aantal lampen. Kapotte gloeilampen worden inmiddels voor 80% vervangen door led- of spaarlampen.

Gemeenten en provincies gaan voor groen
Alle provincies en meer dan 350 gemeenten (85%) zijn aan de slag om hun openbare verlichting te verduurzamen. Veel gemeenten passen energiezuinige technieken toe, zoals actieve wegmarkering en dimmen en ook led-verlichting is inmiddels een goed alternatief. Openbare verlichting blijft in 2011 een speerpunt. "We blijven werken aan bestaande knelpunten", aldus Hetty Hafkamp, voorzitter van de Taskforce Verlichting. "Zo presenteert de Nederlandse Vereniging voor Verlichtingskunde (NSVV) nieuwe richtlijnen voor openbare verlichting, die minder belemmerend werken voor energiebesparing. Daarnaast creëert de Bank Nederlandse Gemeenten een speciale financieringsmogelijkheid voor energiebesparende investeringen en is er een labelsysteem in ontwikkeling, waarmee de energie-efficiënte van de openbare verlichting in gemeenten uitgedrukt kan worden". 

Doorbraak in de utiliteitsbouw
Ondanks de inzet van diverse activiteiten - zoals pilots met gebouwbeheerders en installateurs en trainingen voor lokale overheden in het kader van de Wet Milieubeheer - is er in de utiliteitsbouw (kantoren, scholen en gezondheidsinstellingen) nog geen sprake van een echte doorbraak. Hetty Hafkamp: "In 2011 gaan we daarom actief door in deze sector. Ook hier zijn immers besparingen van meer dan 50% mogelijk. We roepen geïnteresseerden daarom op om met ons mee te denken en werken. Door het oplossen van knelpunten en het verspreiden van kennis en ervaringen, kunnen we het besparingspotentieel gezamenlijk verzilveren en een doorbraak forceren". 

Meer informatie

Jaarrapportage Taskforce Verlichting 2010