Het GEA-netwerk heeft een nieuwe regisseur: Jan Emmerzaal. Als GEA-regisseur stuurt Jan aan op zinvolle verbindingen tussen partijen in het maatschappelijk veld en de regio’s in het licht van de Gelderse klimaatopgave. Verbindingen die uitvoeringscoalities voortbrengen die concrete projecten moeten gaan uitvoeren.

De regisseur coördineert de vijf GEA-programma’s waarbinnen dat gebeurt en de verbinding met de regio’s. Daar, in de regio, moet de realisatie zichtbaar worden van een succesvolle bijdrage aan het terugdringen van broeikasgassen.

Maak hier op de website van GEA nader kennis met Jan Emmerzaal en zijn duurzame ambities voor Gelderland.