Hoe ziet de duurzame wijk van de toekomst eruit? Het Gelders Energieakkoord, waarin 160 toonaangevende bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties samenwerken, schakelen met een heuse jeugdcampagne de hulp van kinderen in bij de energietransitie: 2035 is hun toekomst. Basisschool De Rietput verrichtte op Warmetruiendag de aftrap.

Leerlingen basisschool De Rietput ontwerpen duurzame wijk van de toekomst

Leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Rietput gingen vanochtend hierover in gesprek met wethouder Bel van de gemeente Lingewaal en gedeputeerde Van Dijk. De kinderen kwamen met veel concrete en creatieve ideeën hoe we in 2035 klimaatbestendig wonen, spelen, reizen en naar school gaan.

Gedeputeerde van Dijk “Speeltoestellen die energie opwekken, een windmolen als reuzenrad en een innovatief systeem voor opvangen regenwater. De kinderen hebben mij blij verrast met hun ideeën voor de duurzame wijk van de toekomst.  Ook futuristische technologische oplossingen als robots en de hyperloop kwamen voorbij.”

Kinderen zijn de toekomst

Het Gelders Energieakkoord, waarin 160 toonaangevende bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties samenwerken, schakelen de hulp van kinderen in bij de energietransitie: 2035 is hun toekomst. Vandaag vond de start van de jeugdcampagne plaats in Heukelum. In alle Gelderse gemeenten worden in de periode 10 februari t/m 15 april gastlessen gegeven door Gelderse politici op basisscholen. Met tekeningen en elfjes leggen kinderen hun toekomstbeelden en ontwerpen vast.

Klimaatdeal(s)

Een jury zal drie leerlingen uit gemeente Lingewaal uitkiezen welke worden afgevaardigd om de ideeën van de klas uit te werken tot een Gelders Actieplan op het kindercongres van het Gelders Energieakkoord op 10 mei. Er werd vandaag niet alleen over de toekomst gesproken. Er zijn genoeg acties die nu al in gang gezet kunnen worden voor een beter klimaat. In een heuse klimaatdeal werden die acties vastgelegd. Wethouder Bel: “Ik heb met de kinderen een deal gemaakt dat ze mee mogen denken over de nieuwe brede school, hoe we die duurzaam kunnen maken. De leerlingen hebben acties beloofd zoals meer fietsen en meer carpoolen.”

Meedoen?

Basisscholen en politici kunnen zich nog aanmelden via de website www.geldersenergieakkoord.nl/2035-onze-toekomst of door te mailen naar jeugd@geldersenergieakkoord.nl

Over De jeugdcampagne van het Gelders Energieakkoord

Klimaatverbond Nederland en IVN Gelderland organiseren de jeugdcampagne ”2035; onze toekomst” namens het Gelders Energieakkoord. Het Gelders Energieakkoord is door ruim 160 toonaangevende bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties in Gelderland ondertekend. Ze vinden elkaar in de gezamenlijke ambitie: Gelderland Energieneutraal in 2050. Ieder op zijn eigen wijze, vanuit zijn eigen organisatie en zijn eigen standpunten en verantwoordelijkheden. Maar met één ambitie: samen werken aan de energietransitie.