Het kabinet steunt het initiatief van de SER om tot een nationaal energieakkoord voor duurzame groei te komen. Een akkoord tussen betrokken partijen als natuurorganisaties, de bouwsector, de energiesector en de industrie levert een bijdrage aan de overgang naar een duurzamere economie. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken vandaag aan de Tweede Kamer.

Zestien procent

Nederland staat voor de uitdaging om het aandeel duurzaam opgewekte energie te vergroten naar 16 procent in 2010. De SER gaat de komende tijd met genoemde partijen om tafel om de uitgangspunten voor een stabiel en ambitieus energiebeleid voor de lange termijn te formuleren.

Nieuwe energiebronnen

Nederlandse ondernemers hebben alles in huis om te profiteren van de snelle ontwikkeling van nieuwe energiebronnen als zon, wind, biomassa en geothermie. Het kabinet wil Nederlandse ondernemers de ruimte geven om deze kansen te pakken en zo de Nederlandse economie verder te verduurzamen. Het Energieakkoord kan daar een waardevolle bijdrage aan leveren. De SER verwacht het Energieakkoord volgende zomer af te ronden. (Bron: SER.nl)