Leden van de VVD en PVV in de Tweede Kamer willen af van de door de overheid verplicht gestelde duurzame inkoopcriteria voor bedrijven. De partijen gaan afschaffing daarvan eisen in een debat met staatssecretaris Joop Atsma.

"Dit inkoopbeleid is failliet", zegt VVD-kamerlid René Leegte dinsdag 8 februari in De Telegraaf. Volgens de krant kost het duurzame inkoopbeleid van producten als koffie, printers en bureaustoelen het bedrijfsleven jaarlijks een half miljard euro aan administratiekosten en bijkomende lasten. "Kennelijk is duurzaam inkopen alleen duur inkopen", aldus Leegte. Het Kamerlid zegt er bovendien aan te twijfelen of de strikte regels echt leiden tot milieuvriendelijker producten. De VVD krijgt in zijn standpunt steun van gedoogpartij PVV. "Ons gedoogakkoord heeft al flink geschrapt in de erfenis van mevrouw Cramer, maar dit moeten we ook aanpakken", stelt PVV'er Richard de Mos in de De Telegraaf

Het Klimaatverbond is benieuwd waar de kamerleden en de Telegraaf zich op baseren. Het beleid Duurzaam Inkopen is niet ontwikkeld om bedrijven te verplichten om duurzaam in te kopen, maar voor overheden om duurzamere producten en diensten af te nemen en zo het bedrijfsleven te stimuleren en te belonen voor het ontwikkelen van duurzamere producten. Het Nederlandse bedrijfsleven is steeds positiever gaan denken over duurzaam inkopen, daar dit een stimulans is voor innovatie en kwaliteitsverbetering van producten. De Green Deal met de samenleving uit het regeerakkoord, speelt ook in op de innovatie door publiek private samenwerking. 

Het is vreemd dat een dergelijk geluid van Kamerleden komt op het moment dat het ingezette beleid wordt verzilverd. Duurzaam inkopen is een onmisbaar instrument van het duurzaamheidsbeleid van het rijk en de lagere overheden. Het Klimaatverbond heeft vanaf het begin gepleit voor nog ambitieuzere criteria om innovatie voldoende te stimuleren. Overheid en bedrijfsleven streven beide naar duurzaam economisch herstel. De huidige crisis heeft geleerd dat banken, bedrijven en overheden die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, het meest weerbaar waren tegen de crises. Wellicht zijn de Kamerleden getriggerd door een in januari verschenen rapport van Actal. NRC Handelsblad kopte zaterdag 8 januari: Duurzame inkoop overheid kost veel en levert niets op naar aanleiding van dit rapport. De hoofdboodschap van het Actalrapport is dat "duurzame inkoop door de overheid veel kost en niets oplevert".

MVO Nederland schreef in reactie van deze krantenkop een opiniestuk: "Een fundamenteel probleem van onze huidige economie is dat maatschappelijke en milieukosten onvoldoende in de prijs worden meegenomen. Zo worden bij het gebruik van energie de maatschappelijke effecten van bijvoorbeeld de uitstoot van CO2 nog steeds nauwelijks in de marktprijzen verwerkt. De rekening wordt doorgeschoven naar toekomstige generaties. Daardoor is 'groene energie' thans vaak duurder dan 'grijze energie'. Er wordt bij de huidige prijsberekening alleen gekeken naar directe en niet naar indirecte kosten op de lange termijn. De kosten van duurzame energie, of - een ander voorbeeld - van biologisch vlees, zijn niet te hoog, maar de kosten voor grijze energie of regulier vlees zijn te laag. Alleen al hierom heeft het weinig zin om te beargumenteren dat bedrijven extra moeten betalen vanwege duurzaam inkopen. Criteria voor duurzaam inkopen dragen juist bij aan herstel van de weeffout die we momenteel in ons economisch systeem hebben". Lees de volledige reactie van MVO Nederland hier. Het Klimaatverbond kan zich goed vinden in deze reactie van MVO-Nederland. De afgelopen twee jaar hebben bewezen dat het gaan voor korte termijn gewin alleen maar verliezers oplevert. 

Zie voor meer informatie ook de website Pianoo Expertisecentrum Aanbesteden.