Speciaal voor gemeenten met ambitieuze klimaatambities is er op dinsdag 16 april een leerbijeenkomst 'Kennisdelen in Klimaatdoelen' om ervaringen met de verscheidenheid aan ambities inzake klimaatdoelstellingen uit te wisselen. Tijdens de bijeenkomst zullen in verschillende thematafels zowel de proces- en systeeminnovaties met elkaar worden gedeeld.

Ook zullen de ervaringen met daadwerkelijke voortgang en stagnaties in klimaatambities worden besproken. Dit zal (in kwalitatieve zin) meer zicht geven op de verscheidenheid in het proces van organisatie, beleid en implementatie van de klimaatdoelen per gemeente, in termen van beleidscyclus, budget, fte's, communicatie intern en extern, politiek draagvlak, rol van (regionale) samenwerking met bedrijven, burgers en NGO's, etc. Hoe kun je in tijden van financiele/ politieke tegenwind toch het tempo overeind houden en resultaten vieren? Hoe belangrijk is het zetten van een stip op de horizon? Indien gewenst door de gemeentes, kan deze bijeenkomst leiden tot  een "leergroep klimaatneutrale steden en regio's".

Koppeling leerbijeenkomst aan P-NUTS Awards uitreiking

Voor de timing van de leerbijeenkomst is gekozen voor koppeling met de P-NUTS Awards die op 16 april 2013 van 14:00 - 17:00 uur voor de derde maal worden uitgereikt in Amsterdam o.l.v. Jaqueline Cramer en Marjan Minnesma. De uitreiking van de P-NUTS Awards is om te vieren dat lokale, duurzame energie al (lang) kan. Op die dag worden de koplopers, doeners in lokale duurzame energie, in het zonnetje gezet. Zij hebben de paden gebaand zodat anderen hen kunnen volgen. Bedrijven, overheden, instellingen en burgers kunnen in aanmerking komen voor deze prijzen. De leerbijeenkomst voor de gemeentes vindt in de ochtend plaats op dezelfde locatie en hetzelfde speelveld: Sporthallen Zuid.

Verkenning vooraf

Voorafgaand aan, en als input voor de leerbijeenkomst, wordt een verkenning naar de ontwikkelingen binnen gemeentes m.b.v. telefonische interviews uitgevoerd inzake de klimaatambities en de al dan niet vertraagde realisatie, hobbels, creatieve uitwegen en innovaties. De resultaten hiervan worden op de leerbijeenkomst kort gepresenteerd, waarna in thematafels verder wordt gewerkt aan onderwerpen als delen in successen, hoe hobbels tackelen, inspelen op EU-subsidies, slimmer samenwerken met nieuwe partners, etc.

Aanmelding

Gemeenten spelen vaak een cruciale rol op het gebied van lokale duurzame energie en klimaatdoelen in bredere zin. Op talrijke plekken hebben gemeenten successen geboekt met eigen initiatieven of door innovatieve manieren van samenwerken met burgers en/of bedrijfsleven. Hierbij is ontzettend veel geleerd en bruikbare kennis opgedaan die voor anderen zeer inspirerend en leerzaam kan zijn. Gemeenten worden dan ook nadrukkelijk opgeroepen om zich aan te melden voor zowel de leerbijeenkomst als voor de Awards en worden verzocht ook andere koplopers op deze bijeenkomsten te attenderen. Iedereen die zich aanmeldt voor de kennisdelingbijeenkomst en/of meedingt naar een P-NUTS Award wordt beloond met de nieuwste editie van het P-NUTS boek.

Aanmelding voor de leerbijeenkomst 'Kennisdelen in Klimaatdoelen' (16 april 09:00 -12:00 uur) kan voor 2 april a.s. bij Rolf Willems. U ontvangt dan een week van te voren bericht over de precieze tijden en plaats. De uitreiking van de P-Nuts Awards (16 april, 14:00 - 17:00 uur) is open voor iedereen die lokale, duurzame energie een warm hart toedraagt.

Tot slot

Wilt u voorafgaand aan de leerbijeenkomst 'Kennisdelen in Klimaatdoelen uw input leveren voor de verkenning en invulling van de bijeenkomst, ervaringen delen of een voorstel doen voor een thematafel? Neem dan contact op met Frank Boon. Het initiatief tot deze bijeenkomst en de voorafgaande verkenning is op 10 januari jl. genomen tijdens de vergadering van het themateam Klimaatneutrale steden en regio's. De verkenning wordt uitgevoerd door IKS-gemeente Amsterdam (Stadsdeel Zuid / Wij krijgen Kippen, i.c. Anne Stijkel en Frank Boon). De leerbijeenkomst in de ochtend van 16 april wordt voorbereid door IKS-gemeente Wageningen (i.c. Ine Botman en Rolf Willems) en TT-KNS (Martien Das). Het middagdeel is volledig in handen van de P-NUTS organisatie (initiatiefnemers: Pauline Westendorp, Layana Mokoginta en Maarten Bruns).