De Klimaatverbond Groene Voetstappen Week staat weer voor de deur. De klimaatactieweek waarin kinderen lopend, fietsen, steppend of op een andere duurzame manier naar school komen wordt dit jaar gehouden van 21 tot en met 25 september 2020.

Met Klimaatverbond Groene Voetstappen Week krijgen leerlingen van de basisschool een mooi activerend programma op het gebied van klimaatproblematiek. Eén van de concrete handelingsperspectieven is om de weg naar school te voet, met de fiets, op de step of met het openbaar vervoer af te leggen. Daarom heet dit programma ‘Groene Voetstappen’. De leerlingen verzamelen die stappen en kunnen, afhankelijk van hun ‘groep’, gedurende een week elke dag een aantal opdrachten uitvoeren op het gebied van klimaat. Al doende leren de kinderen op een spelende manier bij te dragen aan een beter klimaat.

Nieuw lesmateriaal

Klimaatverbond Nederland heeft voor deze actieweek lesmateriaal beschikbaargesteld gesteld via de website van Groene Voetstappen. Het lesmateriaal bestaat uit diverse werkbladen en lesideeën die raakvlakken hebben met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Leerkrachten kunnen dit lesmateriaal gratis downloaden en het lesmateriaal gebruiken om met de kinderen aan de slag gaan. Dit jaar is voor groep 7/8 een nieuw element aan het programma toegevoegd: de motie vreemd aan de orde. 

Wat is een motie?

Een motie is een opdracht van de gemeenteraad aan het college van  burgemeester en wethouders om iets uit te voeren. Het grootste deel van de te nemen beslissingen en veranderingen zijn immers helemaal niet door de betrokken leerlingen te nemen. Het zijn de volwassenen die de grootste verantwoordelijkheid dragen voor een veilige en duurzame toekomst van de kinderen. Lokaal vormen het college van B&W en de gemeenteraad de verantwoordelijke besluitvormers.

De kinderen gaan daarom een oproep doen, met concrete suggesties, aan die beleidsmakers via de motie vreemd aan de orde. Door een motie te schrijven samen met een wethouder of fractievoorzitter en in te dienen bij het gemeenteraad hebben de leerlingen een actief aandeel in het lokale klimaatbeleid.

Klimaat en democratie

Door aan de slag te gaan met een motie worden de leerlingen direct ook inzicht geboden in hoe besluitvorming en democratie werkt. De motie wordt samengesteld langs de logica waarop moties normaal worden vormgegeven (probleemstelling/argumentatie/aanbevelingen) en nodigt de raadsfracties uit om amendementen, toevoegingen aan de motie/ opdracht, in te dienen. Ze leidt dus tot discussie/gesprek in de raad. Leerlingen mogen zelf geen motie in dienen, dat is aan de partijen in de raad (de raadsfracties). Daarom zullen de leerlingen een raadsfractie vragen om – namens hen – de motie in te dienen. Bij de bepaling van de raadsagenda wordt rekening gehouden met deze motie. Ze wordt behandeld als één van de eerste punten, zodat de leerlingen met hun aanhang op de publieke tribune het gesprek over de motie kunnen volgen.

Tijdens de Klimaatverbond Groene Voetstappen week hebben leerlingen gedichten en tekeningen over klimaat en duurzaamheid gemaakt. Vóór de start van de raadsvergadering kan de burgemeester deze kunstwerken in ontvangst nemen, bijvoorbeeld met de toezegging hiermee een tentoonstelling te organiseren.

Scholen die nog mee willen doen met de Klimaatverbond Groene Voetstappen Week kunnen zich tot en met 31 augustus aanmelden via deze link.