Eén week voordat in Kopenhagen de 15de VN- klimaatconferentie begon, hielden 60 basisschoolleerlingen uit heel Nederland in het ministerie van VROM hun Klimaattop. In zes groepen bogen zij zich over oplossingen voor het klimaatprobleem en lanceerden evenveel praktische ideeën over recycling en het voorkomen van energieverspilling voor milieuminister Jacqueline Cramer.

De minister koos hieruit de Gouden Tip voor 2010, waar zij en scholen mee aan de slag kunnen gaan: `beter afvalscheiden voor alle scholen is goed voor het milieu´. Na afloop van de kinderklimaattop werd op station Den Haag de Gouden Tip door de minister en kinderen op het bestemmingsbord geschreven van de trein die de Nederlandse delegatie naar Kopenhagen gaat vervoeren. Ook hingen de kinderen de andere tips in slingervorm in deze trein. Hiermee zijn de deelnemers van deze Kinderklimaattop de eersten die hun boodschap voor Kopenhagen meegaven aan de minister.

Met één knop alles uit

Minister Jacqueline Cramer koos vorig jaar op de eerste Kinderklimaattop, de ‘Met één knop alles uit’-knop als Gouden Tip. Met deze knop kan de laatste die het gebouw verlaat met een druk alle apparatuur en lampen uitdoen die onnodig zijn blijven branden uitschakelen. De minister koos dit idee omdat het op korte termijn uitvoerbaar was en aanzienlijke besparing in  CO2 -uitstoot oplevert. De belofte van de minister om dit te realiseren werd donderdag 26 november jl. in Apeldoorn ingelost. De ontwikkelde techniek geeft inzicht in de besparing van een gebouw en schakelt apparatuur ’s avonds en ’s nachts automatisch uit.

96.400 Leerlingen

De 60 kinderen vertegenwoordigen 96.400 basisschoolleerlingen die in september, in de ‘Week van de Vooruitgang’, Groene Voetstappen verzamelden. Zij deden dit door een week lang zoveel mogelijk lopend en fietsend naar school te gaan, in plaats van zich te laten brengen. Voor elke heen of terugreis die lopend of fietsend werd afgelegd, kregen ze een Groene Voetstap. Het doel van de week was meer veiligheid rond de school, een gezondere levensstijl en vooral een bijdrage aan een beter klimaat door minder CO2 uitstoot. Er werden in Nederland zo 906.106 Groene Voetstappen verzameld! Als één Groene Voetstap staat voor één kilometer, kunnen de kinderen maar liefst 22,3 keer de wereld rond! Dit resultaat, wordt op de kinderklimaattop aan milieuminister Jacqueline Cramer aangeboden, die deze oproep tot schoner en veiliger vervoer zal aanbieden aan de Klimaatconferentie, samen met haar Europese collega’s in landen waar de actie ook succesvol is uitgevoerd.

De minister geeft antwoord

De kinderen bevroegen de minister op wat zij in Kopenhagen gaat voorstellen om de CO2 -uitstoot terug te dringen. Zij willen graag dat er concrete actie wordt ondernomen om het klimaat te redden en dat de landen niet steeds naar elkaar blijven wijzen wie de eerste stappen moet zetten. Zij hebben het voorbeeld gegeven.

De tips van de kinderen in Kopenhagen

Jeugdvertegenwoordigers Pablo, Steyn, Stijn en Chris van ICCO en de VN Jongerenambassadeur Michaela Hoogeboom waren op de Nederlandse kindertop aanwezig en zullen vanuit Kopenhagen aan de deelnemers van de kindertop en de kinderen die zij vertegenwoordigen via blogs en filmpjes laten weten wat de stand van zaken is omtrent de onderwerpen die de kinderen een prominente plek op de kindertop gaven.

De Kinderklimaattop wordt jaarlijks als landelijke afsluiting van de Groene Voetstappenactie door het Klimaatverbond georganiseerd. Dit jaar werd de kinderklimaattop georganiseerd met medewerking van o.a. tientallen Natuur Milieu en Educatiecentra, VROM, GDO, NS, ICCO Fair Climate en poolreiziger Philip de Roo. De eerstvolgende Groene Voetstappenactie is in de derde week van september 2010.

Bekijk de uitzending van het Jeugdjournaal  en het filmverslag van VROM.